ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu panus lastekaitsesse ja laste heaolusse

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) avaldas hiljuti avaliku kutse „Kirikute kohustused laste ees“, mis on suunatud KMN-i liikmeskirikutele, oikumeenilistele partneritele ja teistele KMN-iga seotud organisatsioonidele, et ergutada ning tugevdada lastele suunatud tegevust.

KMN-i peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles, et „Kirikute Maailmanõukogu kinnitab kirikute osa tegeledes laste vajadustega. Me julgustame üksteist olema esirinnas, kui pakume hoolt ja kaitset neile, kes meie seas on kõige haavatavamad. Me tahame selles osas pakkuda rohkem, tuues kirikutesse lapsesõbralikke, hoolivaid ning kaitsvaid väärtusi.“

Samas Tveit nendib, et kuigi kirikud peavad oluliseks positiivset panust ja tugevat pühendumist lastele, on siiski kirikute töö olnud ebapiisav. „Me saame kirikutena teha rohkem ning me saame koos teha rohkem, et hoolitseda laste eest ja kaitsta neid. Seega on eriti oluline, et meie pühendumus jätkuks ja me jagaksime seda vastastikuses vastutuses. See on meie kutsumine Kristuses.“

„Kirikute kohustused laste ees“  tekst on ehitatud tugevale teoloogilise arusaamale väga olulisest, ent siiski haavatavast laste kohast perekondades, majapidamistes, kirikutes ja ühiskondades. See dokument ühendab meie kui kristlaste arusaama lastele võõrandamatult omasest väärikusest kogu inimkonna vastutusega kaitsta ning kasvatada lapsi.

Dokumendi väljatöötamise algatas KMN-i kirikute rahvusvaheliste suhete komisjon ning selle kallal töötasid teoloogid, lasteõiguste eksperdid ning lapsed. Dokumendis tuuakse välja valdkonnad – nii kirikusisesed kui ühiskonnas laiemalt –, kus kirikutel on eriline võimalus positiivselt mõjutada laste elusid.

Tveit ütles, et „Me arvestame ebaõigluse olukordadega meie maailmas, mis kutsuvad meid vastust andma ning ära tundma meie seas neid, kellel on eriline vajadus kaitse järele – see on hetk, mil tunda ära Jumala eriline armastus ja kaastunne laste vastu. See on võimalus meie palverännakul näidata, et nad on kirikute elu ja maailma hädavajalik osa. Seda tehes tahame me töötada koos teiste partnerite ja organisatsiooniga, mis võimaldavad meil tugevdada oma tööd kompetentside ja ressurssidega, et ühiselt enda peale võtta see oluline ülesanne.“

Välja on töötatud ka võrguküsitlus, kus kirikute esindajad saavad märku anda enda huvist anda või saada tuge konkreetsetes valdkondades või laste kaitse ja heaolu valdkonnas. Välja on antud ta plakat, mis võtab kokku „Kirikute kohustused laste ees“ teksti. Seda saab kasutada teemakohastel aruteludel kiriku kogudustes. Kõik dokumendid on saadaval inglise, saksa, prantsuse ja hispaania keeles.

„Kirikute kohustused laste ees“ toetab kirikute osalemist kolmes valdkonnas: lastekaitse, laste kaasamine ning kliimaõigluse algatused lastega. „Kirikute kohustused laste ees“  teksti arendamist ning rakendamist toetab ÜRO lastefond (UNICEF) globaalse KMN-UNICEF-i ühingu kaudu. Selle algatuse arengus on kaasa töötanud 235 inimest.

 

Lae alla dokument „Kirikute kohustused laste ees“ siit.

Kogudustele mõeldud abimaterjalid teemal „Kirikute kohustused laste ees“.

„Kirikute kohustused laste ees“ plakat.

 

Allikas KMN.

Soovitatud:

English