ISSN 2228-1975
Search

Jumala juhtimine (nr 127/ 16.5.2014)

Foto: Ergo Naab
Foto: Ergo Naab

 

Tänases numbris on mitmest vaatepunktist juttu Jumalast ja juhtimisest – Jumala juhtimisest. Inimesel on kiusatus juhtida ja käsutada nii Jumalat kui kaasinimesi, seada iseennast isandaks ja allutada isegi Jumal oma huvide teenistusse. Otsustav on seetõttu usk ja usaldus, mis seob meid Jumala juhtimise külge, rakendades meie kogemuse, mõistuse ja fantaasia Jumala ja kaasinimese teenistusse – ja mitte vastupidi.

Vladimir Sazonov, Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent annab artiklis ülevaate Kesk-Assüüria ja Uus-Assüüria impeeriumide ideoloogiast ja ametlikust religioonist, keskendudes valitseja isikule ning tema võtmepositsioonile riiklikus ideoloogias. Olulist rolli mängib seejuures kuninga seotus jumal Aššuri kultusega, jumaliku roll kuningliku võimu legitimeerimisel. Viimane õigustas ka assüürlaste sõdu, massküüditamisi ja terroripoliitikat ning kindlustas valitseja võimu. Sazonov annab meile põneva sisepilgu sellesse, millest räägivad Kesk- ja Uus-Assüüria kuningate annaalid, raidkirjad ja kroonikad, meenutades meile ühtlasi Uus-Assüüria religioosse ja ideoloogilise palge suurt mõju muistsete Iisraeli ja Juuda kuningriikide religioonile ja ideoloogiale.

EELK Kõpu Peetri kirikuõpetaja Hedi Vilumaa arutleb arvamusloos lähenevate peapiiskopi valimiste eel, kuidas kokku leppida kirikujuhi valiku kriteeriumites ja teha ühiselt õigeid otsuseid. Ta märgib, et näha on erineval tasemel kandidaatide ülesseadmist – vaimulikke on vähe, põlvkondade esindatus, haridustase, tööalane võimekus ja stressitaluvus on ebaühtlased. Vilumaa kutsub kirikutöös osalejaid üles suuremale kodanikuvalmidusele, julgusele kaasa rääkida ja ettepanekuid teha,  panustades nõnda ühiselt sellesse, et lõpptulemus oleks maksimaalselt hea. See annab võimaluse kujuneda Eesti vaimulikul eliidil, mis „peab olema tingimusteta haritud, avatud, õiglane ja aus, laia pilgu ja erksa tundliku vaimuga“ ning „endas kandma ja teistele avaldama tulevikunägemust ja olukordade analüüsivõimet“. Sellise olukorra tekkimise olulise eeldusena rõhutab Vilumaa vastutust muutuda – „loobuda enesest ja mõelda eeskätt teistele, tervikule siit ajast tulevikku“. Juhtimine kirikus otsib ja teenib teist – otsib vaimulikku sügavust, armastust Jumala ja kaasinimese vastu.

Tänane jutlus pärineb EELK Tartu praostkonna vikaarõpetajalt Allan Tarustelt, kes tuletab meile meelde, et meie Issand elab, on üles tõusnud ja viibib meie juures. „Me oleme Temaga üheks saanud ega pea enam kartma.“ Taruste osutab, et „sageli on Jumala kõne me südames vastuolus me seniste kogemuste ja arvamustega, ent sellegipoolest on meie osa siis kuuletuda mitte oma mõistuse häälele, vaid Jumalale“. Ka siis, kui elus on olukordi, kus oleme kindluse kaotanud ja peame uuesti Issanda avastama. Armulaual näeme paistmas tuld ja tunneme kutset, mis juhatab meid taas Issanda juurde. „Armulaud on meie osadus ülestõusnud Jeesusega, kes ootab meid kõiki kaldal, et siis, kui me väsinuina, külmunuina ja lootuse kaotanult tuleme, pakkuda meile turvalisust ja rahu. Tema on meie keskel.“

Jumala juhtimisele ja inimliku juhtimise vastutusele osutab ka tänases numbris leitav Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas eestpalvekavand seoses Euroopa Parlamendi valimistega, kutsudes meid paluma kõigi eest, kes  kannavad Euroopas vastutust poliitikas, teaduses, hariduses ja teistes eluvaldkondades.

Head valimist ja lugemist!

 

Tänases numbris:

Vladimir Sazonov, Jumala või jumalate asehaldur. Assüüria kuninga rollist Assüüria ametlikus religioonis ning ideoloogias.

Hedi Vilumaa, Kirikliku mõtlemise inimlikust kantsist.

Allan Taruste, Tema ootab meid kaldal (Jh 21:1–14).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

 

Soovitatud:

English