ISSN 2228-1975
Search

President Tarja Halonen valib sadade laekunud ettepanekute seast andestamise emoji

Kaks kätt, mis näitavad südame kuju ees „pöidlad püsti“ žesti, valiti Soome Evangeelse Luterliku Kiriku ja selle partnerite poolt eelmisel aastal algatatud emoji- kampaania võitjaks. Võitjaks osutunud emoji valis välja Soome endine president Tarja Halonen sadade laekunud ettepanekute seast. Kampaania pälvis ülemaailmset tähelepanu.   

Valitud emoji rõhutab andestamise lepituslikku ja emotsionaalset poolt. Haloneni sõnul on praegused diskussioonid ja debatid sageli väga polariseerivad. Ta sooviks digitaalsetes aruteludes näha märksa enam empaatiat, vaoshoitust ja valmisolekut tunnistada omaenda vigu, ning peab seetõttu andestamise emojit väga oluliseks.  

Praeguseks on olemas enam kui 3000 ametlikku emojit, kuid mitte ühtegi, mida saaks kasutada andestamise väljendamiseks. 2019. a algatas Soome Evangeelne Luterlik Kirik koos oma partneritega kampaania sellise emoji leidmiseks.  

Kiriku kommunikatsioonijuht Tuomo Pesonen ütles, et laekunud emojide seast paluti Halonenil valida talle enim meeldinud emoji seetõttu, et ta on olnud pühendunud sildade ehitamisele inimeste vahel nii oma presidentuuri ajal aastatel 2000 kuni 2012 kui ka pärast seda.  

Järgmiseks sammuks on edastada valitud emoj Unicode-konsortsiumile (Unicode-Consortium), mille ülesandeks on mh langetada otsused avalikkuse poolt ette pandud emojide lülitamiseks digitaalsetesse standardversioonidesse. Unicode-konsortsium teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ehk ISO’ga (International Organization for Standardization). Otsuse langetamisel emoji lülitamise kohta ametlikku emojide kataloogi mängivad rolli sellised aspektid nagu hädavajalikkus, eeldatav kasutamissagedus ja selgus. Kataloogi uuendatakse kord aastas ja Soome Evangeelne Luterlik Kirik loodab, et emoji muutub kättesaadavaks 2021. a. 

Allikas: https://www.lutheranworld.org/news/finland-new-emoji-forgiveness-presented

Soovitatud:

English