ISSN 2228-1975
Search

Mis mind ei tapa … (nr 237/ 24.6.2016)

24.6.2016
Foto: Maarja Nõmmik

 

Jaanipäev. Kes ärkas vara, kes hilja, aga teab kindlasti juba tänase päeva peauudist: Suurbritannia kodanikud hääletasid pisukese enamusega Euroopa Liidust lahkumise poolt. Küllap märkasid uudise kuuljad ka seda, et maailm ei lõppenudki sellega veel ära. Ega ka mitte Euroopa Liit. Kui esimesed emotsioonid möödas, algab läbirääkimiste periood, võib-olla aastatepikkune. Suurbritannia poliitiline kaartki võib muutuda, sest Šotimaal ja mõnes teises piirkonnas on Euroopa Liitu jäämise pooldajaid tuntavalt rohkem.

Kindel on see, et Inglismaa ja London, samuti Šotimaa ja teised Ühendkuningriigi osad jäävad sinna, kus nad geograafiliselt asuvad. Täpselt samuti nagu on kindel, et meie naabrid on ikka meie naabrid ning neid valida me ei saa. Saame koos eksisteerida, läbi rääkida, vaatamata eriarvamustele ühist keelt otsida, oma vigu tunnistada, end muuta, ikka ja jälle üksteisele vastu tulla…

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ütles täna, et „mis ei tapa, teeb tugevamaks“. Sellega kasutas ta tahes või tahtmata Friedrich Nietzsche tuntud ütlust: „Mis mind ei tapa, teeb mind tugevamaks“. Tugevaks inimeseks võime ikka loota saada ning peaksimegi lootma ja püüdlema. Aga tugevust saab mõista mitmeti. Tugev võib olla see, kes ligimesi oma teelt kõrvale lükkab, aga ka see, kes õpib vastutama. Vigadest õppimine viib ju tugevnemisele. Euroopa Liidu liikmed ja instantsid peavad nüüd õppima brittidega uutmoodi suhtlema. Küllap sellest saab asja.

Kristlastena võime aga veel rohkem öelda ja mõelda. Kui teadvustame, et oleme Jumala rahva liikmed, olenemata rahvusest, rassist ja poliitilisest kuuluvusest, siis ei sega meid piirid või poliitiline lühinägelikkus, kelle iganes poolel see siis ette tuleb. Vana Testamendi prohvetiraamatutest leiab hulganisti ütlusi keerulistes poliitilistes olukordades. Mõni on praegu iseäranis hästi kõnetav (Js 30:18):

Ja ometi ootab Issand,
et teile armu anda,
ja jääb kõrgeks,
et teie peale halastada,
sest Issand on õiguse Jumal,
õndsad on kõik, kes teda ootavad.

Eesti ja Euroopa Liidu kodanikena on meil võimalus vigadest õppida, end muuta ja saada tugevamaks. Kristlastena on meil lootus armule ja halastusele, vigade tunnistamisele ja rahule Jumalas.

 

Pühade ajal piirdub Kirik & Teoloogia mõtisklusega. Tuletame meelde eelmises numbris ilmunud jutlust, mis on pühendatud just võidupühale. Olge hoitud!

Urmas Viilma, Kaljule rajatud elu. Jutlus võidupühaks (Mt 7:24-27).

 

• Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

• Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

 

 

 

 

Soovitatud:

English