ISSN 2228-1975
Search

Kevadised pered ja mured (nr 74/ 10.5.2013)

Foto: Johann-Christian Põder
Foto: Johann-Christian Põder

Sel aastal tuli kevad teisiti. Talvest sai kevad väga hilja, väga kiiresti ja väga haaravalt. Nagu pildil näha, on loomaaiaski läinud sagimiseks ja elunautimiseks. Kes alles uudistab maailma, kes juba teab, mis elus on hea.

Praeguses kevades on võimalik jälgida ka harvaesinevat vaatepilti, kus lilled, mis tavaliselt õitsevad erinevatel aegadel, teevad seda nüüd korraga ja läbisegi ning kiirkorras. Täpselt samamoodi on viimased nädalad Eesti kultuuri- ja kirikuelus olnud haruldaselt sündmuste- ja informatsioonirohked. Seepärast on tänane Kirik & Teoloogia number kevadiselt kirju ja mitmekesine.

Eelmisel nädalal kajastasime juhtkirjas ja uudiste rubriigis Taani teoloogi ja filosoofi Søren Kierkegaardi 200. sünnipäeva. Tänases Kirik & Teoloogia numbris leiab põhjalikuma ülevaate Kierkegaardi aasta üritustest. Paljude Kierkegaardi teoste eesti keelde tõlkija Jaan Pärnamäe kirjutab aga püüdlusest mõelda inimest ja Jumalat ja selle raskustest. Pärnamäe teeb seda võrdluse abil taani lingvisti ja semiootiku Louis Hjelmslev’ teooriaga, kirjutab seega üksiku ja üldise suhtest, eksistentsi individuaalsusest, kordumatusest ja eripärast, ja samas selle väljendusvõimaluse (keele) üldisusest.

Kierkegaard kirjutas ju ka hirmust ja ängist. Viimased kuud EELK-s ja selle ümber on paljudes inimestes tekitanud hirmu tuleviku ees ja olude mõjutamatuse ees. Samuti on tekitanud pessimismi EELK liikmete, ka vaimulike omavahelised suhted. EELK Audru Püha Risti koguduse õpetaja Tiina Janno aitab meil selles olukorras otsida kristlikku julgust.

Mitmest, viimastel kuudel ja nädalatel palju diskussiooni põhjustanud teemast kõige värskem on 2011. aasta rahvaloenduse religiooni puudutavad tulemused. Ka need on põhjustanud luterlaste hulgast pettumust, ehkki markeerivad ju vaid teatud tendentse ja tõsiasju, mille olemuseni tuleb paljude lisauuringute ja -arutelude toel alles jõuda. Oma arvamuslooga saadab EELK Usuteaduse Instituudi erakorraline teadur, religioonisotsioloog Liina Kilemit meid esimestel sammudel sel süvenemise teel.

Äsjasest taevaminemispühast alustab värsket Kirik & Teoloogia jutlust EELK Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats. Ta tuletab meelde, et mahajäetuse ja hirmu tundes ei leia me Jumalat, küll aga saab Issanda hääl „kuuldavaks vaikses, palvele tulnud südames, millisesse Ta on vajutanud oma Sõna“.

Juba mõnda aega on selle aasta kevadet kujundanud ka arutelu traditsiooniliste pereväärtuste ja -mudeli üle. Erinevalt mitmest ühetahulisest arvamuseavaldusest ja -kampaaniast tuleb süvenedes tunnistada, et „traditsiooniline“ seoses perega on siiski väga mitmetahuline mõiste. EELK emeriitõpetaja Toomas Paul kirjutab tänases Kirik & Teoloogia arvamusloos peresuhete keerukusest ja muutuvusest läbi aegade. Koos ülal oleva fotoga kevadisest „pereidüllist“ Tallinna loomaaias pühendame tänase numbri saabuvale emadepäevale.

Avastamisrohket lugemist soovib Kirik & Teoloogia toimetus.

 

Tänases numbris:

Jaan Pärnamäe, “Öelda öeldamatut, kuni see on lõpuks öeldud”.

Toomas Paul, Üheliikmeline leibkond.

Liina Kilemit, Mida näitavad viimase rahvaloenduse andmed eestimaalaste usust?

Tiina Janno, Otsides julgust.

Allan Praats, Issand ei ole meid hüljanud (Jh 14:15-29).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“, sh

Kierkegaardi aasta – Kierkegaard 2013.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English