ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka USA-d ähvardava vägivalla

Seoses USA-s Washingtonis 6. jaanuaril aset leidnud vägivallaga väljendas Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ajutine peasekretär prof dr Ioan Sauca viimaste arengute suhtes tõsist ja kasvavat muret.

„Viimaste aastate lõhestav populistlik poliitika on vallandanud jõud, mis ohustavad demokraatia aluseid Ameerika Ühendriikides ja – niivõrd, kuivõrd see on teistele riikidele eeskujuks – ka laiemas maailmas,“ ütles Sauca. „Sellest lähtuvalt on neil arengutel mõju kaugemale Ameerika sisepoliitikast ja see on tõsine rahvusvaheline probleem.“

KMN kutsus tänase vägivalla eest vastutajaid loobuma ja pöörduma tagasi kodanikudiskursuse ning väljakujunenud demokraatlike protsesside juurde, kutsudes kõiki osapooli üles vastu seisma lühiajalistele poliitilistele huvidele ning tegutsema teiste ees vastutustundlikult ja ühiskonna ees aru andes. „Me palvetame, et Ameerika kirikud saaksid volituse juhtida seda kriisi tarkuse ja jõuga ning leida lahenduse rahu, leppimise ja õigluse teel,“ ütles Sauca.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English