ISSN 2228-1975
Search

Uued aknad (nr 83/ 12.7.2013)

Foto: Evelyn Nõmmik
Foto: Evelyn Nõmmik

 

Sein ja aken. Aken viib kuhugi, edasi. Tihti me ei teagi, kuhu, või mis maailmad selle taga avanevad. Näiteks see kiriku aken. Oleme küll kirikus käinud ja teame vist, mis on kiriku sees. Tegelikult aga on iga kirikus käimine uus sündmus. Üks ja sama vaade kiriku aknast või uksest ei kordu iial. Ka raamatu või ükskõik millise teksti lugemine on iga kord uus sündmus. Iga kord avanevad tekstis uued aknad uute seoste ja mõtete juurde. Nii kirjutab õigusega Tartu Ülikooli süstemaatilise teoloogia professor Anne Kull Kirik & Teoloogia värskes artiklis. Läbi aegade on lisatud käsikirjade või koodeksite ja raamatute lehekülgede servadele ääremärkusi, millest mõnikord on saanud teksti osa, mõnikord kommentaar. Tänapäevalgi lisame loetu juurde ääremärkusi. Elektroonilisest meediast teame ka, et tekstides on hüperlingid. Viimane on laiem kultuurilooline nähtus ning sellest Anne Kulli artiklist lugeda saabki.

Oluliseks aknaks ikka uute ja uute seoste juurde on värskelt ilmunud eestikeelne kogumik „Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid“ sarjas „Avatud Eesti Raamat“ (vt uudist). Nagu hiljuti ilmunud Martin Lutheri tööde kogumiku puhul, on nüüdki tegemist tähtteosega eestikeelse teoloogilise kirjanduse riiulis. Lootus arvukateks uuteks hüperlinkideks on sellega kasvanud mitmekordselt.

Äsja, 3.–8. juulil, toimus Budapestis Euroopa Kirikute Konverentsi 14. assamblee. Sellel osales Eestist teiste seas EELK Viru praostkonna praost Peeter Kaldur, kes vahendab Kirik & Teoloogia lugejale tänuväärselt oma esmamuljeid assambleel toimunust. Kiriklik oikumeenia on kaasaegses maailmas erakordselt oluline ja üha olulisem. Ka väljakutseid on rohkem, nagu näha Peeter Kalduri loost.

EELK Simuna koguduse õpetaja Enn Salveste pakub tänases Kirik & Teoloogia numbris lugeda oma mõtteid seoses Jumala rolliga ajaloos, „ajaloo kangalõimedest“, mis on „nii armus kui kohtumõistmises Jumala käes“. Jutluse aluseks on Piibli üks tuntuimaid muistse Iisraeli ajaloo kokkuvõtteid, Psalm 78.

 

Värskendavat akende avamist suvises soojuses soovib Kirik & Teoloogia toimetus.

 

Tänases numbris:

Anne Kull, Üks tont käib mööda ilma – ääremärkustest hüperlingini.

Peeter Kaldur, Ülevaade Euroopa Kirikute Nõukogu 14. assambleest.

Enn Salveste, Jumal on ajaloo Issand (Ps 78).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

 

Soovitatud:

English