ISSN 2228-1975
Search

Kontrastsuste pöördepunktil (nr 477/ 29.1.2021)

Kõik ei saabu nüüd, korraga ja praegu. Mõnikord tuleb meil kohese ja oodatud tulemuse asemel nautida hoopis protsessi kulgu, olemist ja asumist. Sel puhul tuleb kasuks teadmine, et mitmed elulised protsessid toimivad indiviidist sõltumata ja omasoodu. Tuleb ainult lasta neil toimetada ja mõjuda. Oma pingutuste ja ponnistuste asemel oodata ja paluda, või lihtsalt lugeda.

Tänane jutluse aluseks oleva perikoobi abimaterjal on tekstikäsitlus Matteuse evangeeliumis esitatud võrdumitest sinepiivast ja haputaignast. Mõlemad võrdumid kõnelevad jumalariigi jõust, väest ja mõjust – sellest, kuidas väikesest asjast saavad suured algused ja kuidas piskust saab palju: „Ka kristliku kiriku alguse juures on väike rühm jüngreid, kes algul olid hirmust tagakiusamise ees suletud uste taga peidus. Nelipühal tulnud Püha Vaim andis neile julguse minna kuulutama. Uste avamine nelipühal on võrreldav seemne kesta pragunemisega soodsates tingimustes.“

Arvamusartikli on meile seekord kirjutanud Kristiina Viin, Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistriõppe tudeng, kes esitab päevakajaliselt Brasiilia katoliikliku aktivisti, filosoofi, ajaloolase ja traditsionalisti Plinio Correa de Oliveira ülestähendatud vaadete terava ja kontrastse analüüsi. Viin tõmbab mitmeid paralleele ka Eestis levivate ideoloogiate ja suundumustega.

Jutluse on saatnud meile Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor, teoloogiadoktor Einike Pilli, kes kutsub lugejaid ja kuulajaid hommikuti „märkama ja enda jaoks olevaks sõnastama Jumala suurust, valitsusvõimu ja valgust oma elus. Nii nagu sa tõmbad kardinad eest, et valgus pääseks tuppa, nii nagu paned hämaras õhtus lambi põlema, nii nagu lased aknast värsket õhku või teed kaminasse sooja tule – nii lase teadlikult Jumala suurus oma ellu.“  

Rahulikku lugemist!


Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/4: teine pühapäev enne paastuaega Mt 13:31–33.

Kristina Viin, Vasturevolutsiooni vaimust „Teenijanna looni“.

Einike Pilli, Tule ja mine ehk jüngriks olemise kaks suunda.

Euroopa Kirikute Konverents väljendab muret õigusaktide pärast, mis käsitlevad jutluste taani keelde tõlkimist.

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English