ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Konverents väljendab muret õigusaktide pärast, mis käsitlevad jutluste taani keelde tõlkimist

Euroopa Kirikute Konverents (EKK) saatis 26. jaanuaril 2021 Taani peaministrile Mette Frederiksenile ja kirikuministrile Joy Mogensenile kirja, milles väljendatakse sügavat muret seoses uue soovitusliku algatusega, mis käsitleb jutluste kohustuslikku tõlkimist teistest keeltest taani keelde.

EKK president praost Christian Krieger ja EKK peasekretär dr Jørgen Skov Sørensen rõhutavad kirjas, kuidas EKK liikmeskirikud on ajalooliselt avaldanud positiivset mõju, julgustades emakeele kasutamist usulises kontekstis, aidates migrantidel ühineda ja moodustada kogukondi, mis toetavad neid ja aitavad orienteeruda uues ühiskondlikus kontekstis.

„Poliitiliselt peab EKK sellist seadusandlust põhjendamatult negatiivseks signaaliks seoses religiooni ja usukogukondade rolliga ühiskonnas. Pealegi oleks see signaaliks taanlaste hulka mittekuuluvatele Euroopa rahvastele ja kristlikele kogukondadele, et nende religioosne praktika ja kohalolek Taanis seatakse kahtluse alla ja seda peetakse üheselt problemaatiliseks,“ seisab kirjas.

„Miks peaksid saksa, rumeenia või inglise kogudused, millel on Taanis pikk ajalugu, äkki oma jutlused taani keelde tõlkima? See kahjustaks Taani kuvandit avatud, liberaalse ja vaba rahvana, mis on üles ehitatud kristlikule pärandile, milleks on isikute õigused ja kohustused. Sellega seoses rõhutame, et Lissaboni lepingu artikkel 18 annab igale Euroopa kodanikule õiguse „vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil“. Õigus kasutada võõrkeeli on põhimõttelise tähtsusega selle õiguse täieliku teostamise juures.“

Kirjas selgitatakse muret, mis on EKK liikmeskirikutel, sealhulgas Taani Evangeelsel Luterlikul Kirikul ja Taanis mitut saksakeelset kogudust omaval Saksamaa Evangeelsel Kiriku.

Tunnustades Taanis ja Euroopa ühiskondades integratsiooniga seotud probleeme, rõhutab EKK selles kirjas oma liikmeskirikute ulatuslikke kogemusi ja usuliste kogukondade positiivset osa selliste ülesannetega edukalt silmitsi seismisel.

EKK on julgustanud Taani ametnikke tegelema selle küsimusega koos Taani ja EKK kirikute esindajatega.

EKK kirja täisteksti Taani peaministrile ja kirikuministrile loe siit.


Allikas: Euroopa Kirikute Konverents

Soovitatud:

English