ISSN 2228-1975
Search

Läkitus Loomise Hooaja puhul

Foto: ceceurope.org 

Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) president õp Christian Krieger ja Euroopa Piiskoppide Konverentsi (CCEE) presidendi kardinal Angelo Bagnascoga avaldasid “Loomise Hooaja” (Season of Creation) puhul järgmise läkituse. 

1. septembrist kuni 4. oktoobrini tähistavad kristlased üle kogu maailma Loomise Hooaega, ja 1. septembril Loomise päeva. Jätkates eelmiste aastate traditsiooni, julgustavad CEC ja CCEE selle sündmuse puhul oma Euroopa liikmeskirikuid tähistama meie usu rikkust meie ühise kodu kaitsmise väljendusena. 

Loomise Hooaja väärtused lähevad tagasi kristliku usu juurteni. Loomine on Jumala and inimkonnale ja kõikidele elavatele olenditele. Seetõttu on meil vastutus kaitsta seda heade ja usaldusväärsete hoidjatena ja Jumala ustavate teenijatena. „Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad“ (psalm 24:1). 

Paavst Franciscus rõhutas oma entsüklikas Laudatio Si, et „pakiline väljakutse kaitsta meie ühist kodu sisaldab püüdlust tuua terve inimlaste perekond kokku, et otsida ühiselt jätkusuutlikku ja terviklikku arengut“. Samal ajal kutsus ta tungivalt ülesse „uuele dialoogile, kuidas me oma planeedi tulevikku kujundame. Me vajame igaühte kaasavat arutelu, sest praegused keskkonnaga seotud väljakutsed ja nende inimtekkelised põhjused puudutavad ja mõjutavad meid kõiki“. Sarnaselt on selgitanud üks meie aja tähtsamaid teolooge Jürgen Moltmann, et „täna on teoloogiline vastane nihilism, mida praktiseeritakse loodusega ümberkäimisel“. Ta on kutsunud „Jumala märkamisele, kes on kohal oma loomises Püha Vaimu läbi“, märkamisele, mis „võib aidata tuua kõiki inimesi, mehi ja naisi lepitusele ja rahule loodusega“. 

Loomise päeva ja Loomise Hooaja tähistamisel on oluline oikumeeniline mõõde. Nende päevade pühitsemisel vaatame me tagasi ja täname 1989. aastal toimunud algatuse eest oikumeenilist patriarhi Dimitrios I. Sellest ajast peale on Loomise Hooaja ideed ja selle oikumeenilist vaimu kinnitatud CEC-i ja CCEE ühistel assambleedel Baselis (1989), Grazis (1997) ja Sibius (2997). 

Sellel aastal on COVID-19 pandeemia teinud nähtavaks, kui sügavalt maakeral kõik seotud on. Me mõistsime rohkem kui kunagi varem, et me ei ole üksteisest isoleeritud ja inimese tervise ja heaoluga seotud tingimused on purunevad. Pandeemia mõju sunnib meid võtma tõsiselt tähelepanelikkuse ja jätkusuutliku elu tingimuste vajadust üle kogu maailma. See on veelgi tähtsam siis, kui me mõtleme keskkonnakatastroofile ja kliimamuutuse ohtudele. 

Me kutsume kõiki tähistama selle aasta Loomise Hooaega nimetuse all „maailma juubel“ (Jubilee for the Earth). Juubeli mõiste juurdub piiblis ja rõhutab, et vajalik on jätkusuutlik tasakaal sotsiaalsete, ökonoomiliste ja ökoloogiliste reaalsuste vahel. Õpetus piibli juubeli mõistest osutab vajadusele taastada tasakaal elu enda süsteemides, rõhutades võrdsust, õiglust ja jätkusuutlikkust ning kinnitades prohvetliku hääle vajadust meie ühise kodu kaitsmisel. 

Me kutsume kõiki hingekarjaseid ja Euroopa kirstlasi, kogudusi ja kiriklikke kogukondi ning kõiki hea tahtega inimesi märkama Loomise Hooaega ja elama oikumeenilises vaimus, ühendatult nii palves kui tegutsemises. 

25. augustil 2020 Brüsselis.  

Allikas: www.ceceurope.org 

Soovitatud:

English