ISSN 2228-1975
Search

Südamega tehtu väärtus (nr 303/ 29.9.2017)

Foto: Kadri Lääs

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamine on reformatsioonijuubelina nii mitmeski mõttes unikaalne. Kasvõi juba seetõttu, et selle keskmes ei ole nii nagu varasematel kordadel see, mis meid protestantidena katoliiklastest eraldab, vaid ühisosa. See tähtpäev on meid üksteisele lähemale toonud ja seda ka sisuliselt – lähemale teel nähtava ühtuse poole. Seda tunnistavad nii katoliku kiriku kui protestantlike kirikute esindajad reformatsioonijuubelile tagasivaadates.

Üheks märgiks toimuvast oikumeenilisest dialoogist on ka käesoleval nädalal Tallinnas toimunud konverents „Konfliktist osaduseni”, mille korraldasid üheskoos Rooma-Katoliku Kirik Eestis ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (vt Endel Apsaloni fotogaleriid ja teisi konverentsiga seotud materjale siit). Meil on heameel lugejateni tuua ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse kolleegiumi liikme, dr. theol. Thomas-Andreas Põderi ettekanne, kes analüüsis luterlikust vaatenurgast roomakatoliku ja luterliku kiriku ühisdokumenti „Konfliktist osaduseni“. Nimetatud dokument aastast 2013 esitab esmakordselt kirikute ühist arusaama reformatsiooni ajaloost ja tähendusest tänapäeva jaoks ning küsib, kuidas siit ühiselt edasi minna. Selle dokumendi eestikeelne tõlge ilmus raamatuna ja seda esitleti konverentsil.

Käesolevas numbris toome lugejateni veel teisegi ettekande, mille pidas Kõpu Peetri koguduse õpetaja ja haiglakaplan Hedi Vilumaa septembri alguses konverentsil „Reformatsiooni viljad ja väljakutsed“. Konverents toimus Tallinnas ja oli pühendatud reformatsiooni 500. ning naiste ordinatsiooni 50. aastapäevale Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Vilumaa jagab meiega mõtteid vastutusest kuulutuse eest. Ühine vastutus Kristuse-keskse kuulutuse eest väärtustab iga kuulutaja tööd ja me kõik oleme kutsutud kuulutama. Vastutus kuulutuse eest ja kõikide võrdsel kaasamisel kuulutusse lasub ühiselt kirikul, vaimulikel ja kogudustel. Nii on sellest mõttest tõukudes ja võrdset kohtlemist väärtustades saanud alguse naiste pikaldane teekond ordineerimiseni. Vilumaa kõneleb iga kaasvastutaja osast naiste ordinatsioonini jõudmisel ja tõstab kilbile inimesearmastuse, teiste hea enda omast ettepoole asetamise, mis on lasknud selle ajaloolise muutuseni jõuda.

Tänases Kirik & Teoloogia numbris avaldame Marina Viia tõlkes mõtiskluse Denis Caminade’ilt, kes on Prantsusmaa Tehnikakõrgkooli õppejõud ja pärineb vene emigrantide perekonnast. Perekonnaloost üles nopitud mälestusi ja olupilte seob Caminade’i austus naise Maroussia vastu, kes mõistab südamega tehtu väärtust läbi põgenemiste ja kaotuste.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Thomas-Andreas Põder, “Konfliktist osaduseni” luterlikust perspektiivist.

Hedi Vilumaa, Ühine vastutus kuulutuses.

Denis Caminade, Ligimesearmastus.

Kardinal Marx: kirikutevahelised suhted on arenenud.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English