ISSN 2228-1975
Search

Paavst Franciscus kõneles kristlike juhtidega rassismivastasest võitlusest

Paavst Franciscus tervitamas Kirikute Maailmanõukogu peasekretär õp dr Olav Fykse Tveiti.

Paavst Franciscus kohtus 20. septembril erinevate kristlike kirikute juhtidega, kes osalesid Roomas toimunud kohtumisel, mis käsitles võitlust rassismi ja ksenofoobiaga. Paavst loodab, et kogunemine kutsub esile mitmed järgmised ühisalgatused selles valdkonnas.

Paavst tervitas kõiki külalisi, kes osalesid üritusel „Ülemaailmne konverents ksenofoobiast, rassismist ja populistlikust natsionalismist globaalse rände kontekstis”. Kolmepäevase kohtumise korraldasid Kirikute Maailmanõukogu ja Vatikani Integraalse Inimarengu Büroo koostöös Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukoguga.

Paavst ütles kristlikele juhtidele, et me elame ajal, mil kahtlus, hirm, põlgus ja isegi vihkamine erinevate rahvuste ning religioonide suhtes suureneb, põhjustades sallimatust, diskrimineerimist ja tõrjumist.

Ta märkis, et poliitikud annavad järele kiusatusele selliseid hirme ekspluateerida ja kasutavad neid lühinägelikult valimistulemuste huvides.

Me ei saa nende ilmingute vastu ükskõikseks jääda, ütles paavst. Me kõik oleme oma ametites kutsutud, et „edendada austust iga inimese sisemise väärikuse vastu” esiteks oma peredes, kus me õpime jagama ja vastu võtma, aga ka erinevates sotsiaalsetes olukordades, milles me elame ja töötame.

Paavst rõhutas koolide ja ülikoolide, samuti meedias töötavate inimeste vastutust edendada kohtumiskultuuri, avatust ja mitmekesisuse austamist. Kõikide religioonide juhtidel on tema sõnul  „oluline missioon: levitada oma ustavate hulgas põhimõtteid ja eetilisi väärtusi, mille Jumal on iga inimese südamesse kirjutanud”.

Ta lisas, et eelkõige on kristlikel kirikutel moraalne kohustus tunnistada Kristuse armastust ja meie ühist pärinemist Loojast, mis teeb meist kõigist sama inimperekonna liikmed.

Paavst järeldas, et ainult nii saame me aidata kaasa sellise ühiskonna ülesehitamisele, mis põhineb inimelu pühadusel, solidaarsusel ja iga inimese väärikuse austamisel.

 

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English