ISSN 2228-1975
Search

Midagi uut päikese all (nr 29/ 29.6.2012)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

Nüüd, pärast jaanipäeva, pärast hulgalisi vihmavalinguid ja suures lootuses suvesoojale, võib ju mõelda: pole midagi uut siin päikese all. Kes ei tunneks seda Koguja ütlust, mida tavaliselt üteldakse ohates. Ometi on palju uut: iga vihmasadugi on uus, rääkimata suvistest lilleväljadest ja ikka uuesti tõusvast päiksest. Kui tänase Kirik & Teoloogia numbri jaoks arvamuslugu valides tegime eneselegi ootamatu otsuse, et avaldame ühe väga vana arvamusloo, siis oli meie esimene suur äratundmine seotud just Koguja kuulsa lausungiga. Noore Elmar Salumaa pilguheit Eesti kiriku ja ühiskonna olukorrale 1939. a varakevadel on ootamatult kõnekas ka meie kaasajas. Mitu tõstatatud probleemi on kangesti tuttavad. Aga lugedes Salumaa lugu hoolega, näeme selles ka lahendusi. Seepärast arvame: on midagi uut päikese all. Vähemalt lootus diskussioonile.

Artiklite rubriigist leiab lugeja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Jaan Lahe pikema käsitluse esimese poole. Ta võtab vaatluse alla 20. saj ühe olulisema usuteadlase Rudolf Bultmanni teoloogia. Võiks ju ohata, et ei midagi uut päikese all, et jälle Bultmann… Ent ühineme Jaan Lahe hinnanguga, et Bultmann on „vaieldamatult ka üks 20. saj kõige enam vääriti mõistetud teoloogidest“ ja et „kuigi palju Bultmanni seisukohti on tänaseks minetanud aktuaalsuse või koguni iganenud, võib ometi rääkida Bultmanni jäävast tähendusest evangeelsele teoloogiale“. Seepärast arvame: on midagi uut päikese all. Vähemalt lootus Bultmanni panuse väärikale hinnangule.

Tänane jutluse autor on EELK Rannu koguduse õpetaja Maarja Sokk. Võime koos jutluse peakangelase, Joosua-nimelise poisiga kahetuhande aasta tagusest Galileast, koos mõelda, et ei ole midagi uut siin päikese all, sest päevad kuluvad ränka tööd tehes ja vähest söögipalukest teenides. Aga juhtub imesid väheste asjadega… „Jumala kohalolu tunnistamine siin maailmas, Kristuse julgustusest osasaamine, osadus Vaimus, võib seisneda ka pisiasjades, millele algul tähelepanugi ei osata pöörata. See võib seisneda kasvõi viies odraleivas ja kahes kalakeses“. Seepärast arvame: on midagi uut päikese all. Vähemalt lootus pisiasjadele.

Head suvist lugemist soovib Kirik & Teoloogia toimetus.

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Sissejuhatus Rudolf Bultmanni teoloogiasse (1. osa).

Elmar Salumaa, Kiriklikest päevamuredest.

Maarja Sokk, Viis leiba, kaks kalakest (Fl 2:1-5).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English