ISSN 2228-1975
Search

Usu paradoksid (nr 32/ 20.7.2012)

Foto: Johann-Christian Põder

 

Usk on paradoksaalne – ta on täis vastuolusid nagu meie elugi. Seda paradoksaalsust on tabanud nii apostel Paulus, kes räägib sellest, kuidas „vägi saab nõtruses täie võimuse“, kui ka meie usuisa Luther, kui ta ütleb, et kristlane on üheaegselt õigeksmõistetu ja patune. Küllap oleme aga ka ise kogenud, et kurbus ja rõõm, nurjumised ja kordaminekud ei ole lihtsalt meie elu vahelduvad olukorrad, vaid nad kuuluvad kokku nagu vari ja valgus – ühte ei saa olla ilma teiseta. Ei ole võimalik kogeda rõõmu, kui ei teata, mida tähendab selle puudumine. Ei ole võimalik hinnata edu ja kordaminekut, kui ei olda kogetud nurjumisi ja ebaõnnestumisi.

Tänane Kirik & Teoloogia räägib paradoksidest elus ja meie usus. Õpetaja Mare Palgi kõneleb oma mõtiskluses sellest, kuidas meil on võimalik kogeda ka keset looduse ja oma elu hallust ja kurbust rõõmu. Teoloog Kadri Lääs räägib meile jutluses inimliku jumalakujutluse armetusest ja poolikusest ning sellest, kuidas me alles selle piiratust tunnistades võime hakata taipama Jumala piiritust – piiritust, mis vabastab meid meie piiratusest. Jätkub ka Priit Rohtmetsa artikkel, mille teine pool käsitleb teoloogiliste voolude organiseerumist ja nende mõju kiriku arengule meie esimesel iseseisvusperioodil. Tänases numbris õnnitleme veel värskelt kirikuõpetaja ametisse seatuid ning ühineme laudatio‘ga, mille toimetuskolleegiumi liige Thomas-Andreas Põder on kirjutanud Otfried Hofiuse 75. sünnipäevaks.

 

Tänases numbris:

Priit Rohtmets, Teoloogilised voolud luteri kirikus Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil (2. osa).

Mare Palgi, Halli helge.

Kadri Lääs, Jumala „lihtsus“ (5Ms 32:36-39).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“, k.a

Thomas-Andreas Põder, Laudatio: Otfried Hofius – 75.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English