ISSN 2228-1975
Search

Quo vadis, inimene? (nr 112/ 31.1.2014)

Foto: Tõnu Tepandi

Quo vadis? Inimene, kuhu kulged? Surma. Ikka surma. Riigid tõusevad ja langevad. Rahvad sünnivad ja surevad. Mis on oluline? See, kuidas elame. Mitte õige ja vale või õiged ja valed valikud, vaid elamine Jeesuses Kristuses. Oma deemonitega ausalt ja julgelt näost näkku seista. Julgeda silma vaadata iseendale. Mitte põgeneda. Kalle Kõiv oma jutluses julgustab meid selles olema rõõmuga.

Keset muutusi oleme kimbatuses, hirmus ja kahtluses, ka muutustes, mis puudutavad religiooni, meie elu kristlaste ja kirikuna. Kas näha siin taevast või põrgut, võimalust usule ja usaldusele, või hukku? Tartu ülikooli süstemaatilise teoloogia professor Anne Kull kirjutab Vaimulike konverentsil peetud ettekandes globaalsest ärkamisest, mis kristalliseerub ärksalt küsivas ja otsivas lootuses: „Mida saab pakkuda minu traditsioon, et meie maailma püsimiseks vajalik tasakaal oleks saavutatav ja hoitav? Mida minu traditsioon saab teha, et usutud, kuulutatud ja elatud usk toetaks elu, õiglust ja armastust? Ärganud ja lootusrikkad romantikud kogevad uue usu ja usaldusega Jumalat, ligimest, maailma ja mina“.

Katri Aaslav-Tepandi ja Tõnu Tepandi kirjeldavad oma arvamusloos Eesti Wabariigi sündi. Selle väärtusliku pärli sündi, mille üle iga eestlane on uhke ja õnnelik. Ilma selleta poleks meil praegu Eesti Vabariiki ega meile nii tähtsat „oma asja ajamist“. Vähemalt on meil see võimalus. Ja jällegi on ka selles sõnumis oluline, et kuidas me seda teeme. Olla ärgas, tähelepanelik, unustamata, et rahu pole ainult hetk, vaid igapäevane elu – rahu peab teostama, see pole pelgalt lepingud paberil. Mitte karta Venemaad, Lääntki mitte üleliia usaldada. Olla iseseisev oma otsustes ja tegudes.

Tänases uudises on märksõnaks oikumeenia – koos suudame ehk luua maailma elusamaks. Mitte oma tõde, oma taevast ja põrgut kõrgemaks pidades. Selleks on vaja töötegijaid, igasuguseid. Ja kindlasti noori. On lähenemas Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Keskkomitee istung ja on võimalus ka meie noortel heita pilk tollesse maailma. Teine uudis osutab sündmusele, mille üle võib tunda rõõmu ja tänulikkust iga piiblilugeja – Urmas Nõmmiku, Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme sulest on ilmunud esimene köide sarjast „Piibel kontekstis“, Iiobi raamatu tõlge ja kommentaar.

 

Tänases numbris:

Anne Kull, Usust usku.

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, Tartu rahu sõnum.

Kalle Kõiv, Reisile sinuga (Jh 16:20).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“. Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English