ISSN 2228-1975
Search

Issandale tee rajamine (nr 314/ 15.12.2017)

Foto: Kadri Lääs

Oleme jõudnud advendiaja kolmanda pühapäeva lävele. Advendiaeg on ootamise aeg, kuid see pole passiivse ootamise aeg. See on ettevalmistamise aeg. Advendiaja kirikulaulud kõnelevad sellest, kuidas Aukuninga tulekuks valmistuda: „Nüüd tehke kõrgeks väravad ja uksed laiaks sedamaid, sest kuningate Kuningas ja Päästja on ju tulemas!” Advendiaja kolmanda pühapäeva evangeeliumilugemine on võetud Johannese evangeeliumist ja see kõneleb Ristija Johannesest, kes Jeesusele prohvetlikult teed valmistas.

Selleks, et Kristus saaks meie juurde tulla, ei piisa sageli vanale ja konarlikule teele langenud lehtede korraks ärapühkimisest– tuuled toovad nad peagi tagasi. Prohvetlik teerajamine Kristusele on radikaalsem. Sellest kõneleb tänase Kirik & Teoloogia numbri mõtisklus, mis on pärit õp Tauno Toompuu sulest ja tuletab meelde, et prohvetid ei kuulu kunagi halli massi hulka. Neid märgatakse ja tihtipeale ajavad nad oma toimetamistega teistel harja punaseks. Selleks, et Kristus saaks meie juurde tulla.

Kristusega kohtume me Sõnas ja sakramendis. Kirja pandud piiblisõna saab meie jaoks Jumala Sõnaks meid kõnetades. Aitamaks tungida sügavamale piiblisõna tähendusse, avaldame sellenädalases numbris Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku pilootprojekti raames valminud perikoopide abimaterjalid, mis on abiks jõuluõhtu (Tt 2:11-14) ja jõulupüha (Hb 1:1-3, 4-12) epistlite mõistmisel. Abimaterjalid on koostanud õp Vallo Ehasalu, õp prof Randar Tasmuth ning õp Joel Siim.

Sellest, kuidas ja mil moel toimub kohtumine Kristusega armulauas Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) arusaama kohaselt, jätkab kõnelemist käesolevas Kirik & Teoloogia numbris ilmuv EKOE õpetuskõneluse tulemuse „Armualauõpetusest ja –praktikast” 2. osa. Dokumendi on tõlkinud Thomas-Andreas Põder.

Õnnistatud advendiaja jätku ja head lugemist!

 

Tänases numbris:

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Armulauaõpetusest ja -praktikast, 2. osa.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 2: jõuluõhtu (Tt 2:11–14).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 3: jõulupüha (Hb 1:1–3, 4–12).

Tauno Toompuu, Vaimulikud teemehed.

Luterliku Maailmaliidu president Musa kohtus paavst Franciscusega.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

 

 

 

Soovitatud:

English