ISSN 2228-1975
Search

Kas julgeme? (nr 302/ 22.9.2017)

Foto: Kerstin Kask

Kas julgeme võtta vastutuse, kas julgeme juhtida, end juhtida lasta? Kas julgeme usaldada? Oma usku tunnistada, oma kaaslastele sellest teada anda? Kas julgeme tunnistada, et oleme eksinud, jätnud tegemata-ütlemata hea?

Religioossetest hoiakutest ja nende avaldamisest ühiskonnas kirjutab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppejõud Alver Aria. Uurimistöös ilmneb, et oma usulise hoiaku avamist sageli kardetakse, välditakse, sest on hirm, et see võib muuta suhtlemise kaasinimestega keeruliseks, tekitada konflikte, võib kaasa tuua diskrimineerimist.

Juhtimise teema on igat inimest puudutav teema ja juhtimine on terav teema, konfliktid ja kriisid käivad sellega kaasas. Mis on juhtimise põhitõed, millest oleneb hea juhtimine, kes on hea juht ja kuidas toimib hea meeskond? Neil teemadel vestlevad Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli juhataja professor Ruth Alas ja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Katri Aaslav-Tepandi.

Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Támas Fabiny kõneleb jutluses (Luuka 18:9-14) variserist ja tölnerist, kes palvetavad templis. Piiskop Fabiny juhib meie tähelepanu, et variser räägib palvetades pidevalt ainsuse esimeses pöördes: ,,mina paastun… mina annan kümnist…’’ Kahe lühikese lause jooksul kordub asesõna ,,mina’’ viiel erineval korral. Tölner seisab eemal ja vastu rindu lüües palvetab ta: ,,Oh Jumal, ole mulle, patusele, armuline!“ Nõndasamuti tuleb meilgi alandlikuna seista templi tagaõues, kaugel ja ometi lähedal. Jeesuse tähendamissõna kohaselt saab õigeks mõistetud vaid see, kes nõnda kahetseb kui tölner ses tähendamissõnas.

 

Tänases numbris:

Alver Aria, Religioonihoiakute avaldamine.

Katri Aaslav-Tepandi. Koostöö, usaldus, austus – kõige olulisemad asjad. Vestlus juhtimisteadlase Ruth Alasega.

Támas Fabin, Targa kuninga pärandus (Lk 18:9-14).

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English