ISSN 2228-1975
Search

Julgeda ja loobuda (nr 452/ 7.8.2020)

Mugavustsoonist väljaastumine ei olegi nii lihtne, isegi kui see tsoon on ajapikku üsna piinarikkaks muutunud ja mugavusest ei ole enam juttugi. Siis on vaja julgust, et teha hüpe tundmatusse ning ületada hirm ebaõnnestumise või läbikukkumise ees, mis selle sammuga võib kaasneda.

Mis aitab sellisest hirmust ja ebakindlusest üle saada, mis hoiavad inimest tagasi tema eluülesande täitmisel? Sellest kirjutab tänase lehenumbri jutluses EELK vaimulik ja Sotsiaalministeeriumi vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi. “Meid, kes me oleme Moosese kombel tihti ebakindlad suurte ülesannete eel, tunneme oma tühisust ja jõuetust, kahtleme oma otsustes ja valikutes, õpetab Jeesus usaldama Jumalat ja palvetama, et me usk ja usaldus Tema vastu kasvaks,” kirjutab Aaslav-Tepandi ja julgustab lugejat oma hirmudele otsa vaatama ning lootma kõiges Jumala abile.

See, et Jumal on tõotanud olla meiega, on suur lohutus ja julgustus ka siis, kui otsime Jumalat ning peame nentima oma küündimatust ja piiratust selles kõiges. Selles, et me ei suuda omaenda tarkusest õppida olema kristlased, et me ei suuda õppida armastama, et me ei suuda õppida tundma Jumalat. See kõik on väljaspool inimese võimeid. Aga kui me üldse suudame midagi õppida, kirjutab tänases arvamusloos K&T toimetuskolleegiumi liige Orenti Kampus, siis on see kõik selleks, et tunda end pidevalt rumalana, et loobuda püüdmisest, kogumisest, otsimisest ning lasta Jumalal end ise meile ilmutada.

Tänases lehenumbris avaldame ka järjekordse EELK perikoopide abimaterjali osa, mille aluseks on tekst Vana Testamendi prohvet Jeremija raamatust, kus Jumal kõneleb oma rahvaga ja kutsub neid pöörduma tagasi Jumala osutatud õigele teele, et pääseda õnnetusest.

Head suvist lugemist!


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 3/9: üheteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Jr 6:16–19.

Orenti Kampus, Õppida, õppida, õppida, õppida, õppida.

Katri Aaslav-Tepandi, „Vii meid välja meie hirmudest ja kahtlustest!“ (2Ms 3:9–15).

Luterliku Maailmaliidu järgmise täiskogu logo ja visuaalse identiteedi konkurss.

Juhtkirja foto: Kadri Lääs


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English