ISSN 2228-1975
Search

Inimest puudutav arm (nr 267/ 20.1.2017)

IMG_6379
Foto: Karin Kallas

Jumal, kes kõnetab inimest, on see, keda me saame teada ja tunda. Saame teada ja tunda teda sellisena, kuidas ta meid kõnetab, puudutab, hoiab. Kui inimene kogeb vastupidist, tunneb end hüljatuna, ohvrina, jõuetuna, võib Jumal paista ka meelevaldse valitsejana. Ebameeldivuste ja nõrkuse kogemine on paratamatu, kuid selle kaudu Jumala defineerimine ei ole paratamatu. Jumal on – kristliku usu perspektiivis – defineerinud end teisiti: armu andja ja kaaskannatajana. Oma eneseandmises ja solidaarsuses kõnetab ta inimest ning on talle lohutuseks.

Jumala armu tähendusest räägib seekordne artikkel värskelt ametisse astunud EELK Usuteaduse Instituudi professori Thomas-Andreas Põderi sulest. Artikkel näitab, kuidas just arm on Jumala viis suhestuda oma looduga – kuidas Jumala arm ehk tema eneseandmine on trinitaarset kuju – ning kuidas Jumala arm on kristlust defineeriv kvaliteet ja tegu. Saame lugeda armust usupuhastuse kontekstis ning  autori süstemaatilis-teoloogilist visandit armu tähendusest ning toimimisest.

Oma mina näib olevat inimesele kõige lähedasem isik – kuid kui lähedal või kaugel on minast Jumal? Mina ja Jumala erinevusest ja kokkukuuluvusest kirjutab Eesti Karismaatilise Osaduskiriku Põlva Püha Peetri koguduse vaimulik Leevi Lillemäe. Lillemäe mõtiskleb selle üle, kuidas inimene kardab end kaotada, tajumata, et Jumal on tema juba leidnud, ning milline on usutunnistuse kui palve jõud kinnitada ning hoida inimest, näidata talle mina ja Jumala suhet.

Enese leidmine Jumala küljes rippumas on usu algus, teadliku mina ja Jumala suhte algus. Usus kinnitab uskujat Jumala enda sõna, mida aga kanname edasi meie, tema loodu. Usu alguses julgustab enese ja Jumala leidjaid Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhametsa leeripühakõne. Luhamets ütleb, et usk on kui seeme, mis kasvab, muutub, areneb, kuid ka siis, kui tunneme, et usk on juba suur ja kindel, pole see veel kõik – ka siis oleme alles alguses ning kõnnime Jumala juhatust mööda edasi.

EELK Usuteaduse Instituudi õppejõud Silja Härm avab meile killukese ühe inimese elust, kes pühendas suure osa sellest teoloogilise kirjasõna hoidmisele. Harri Reinu, kes oli EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogus hoidja ja hiljem juhataja, mäletab Härm hooliva inimesena, kes andis vaimule lugemist ja kuulas noort üliõpilast, ning oli, ehk kauemakski kui üheks korraks, teejuhiks.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Thomas-Andreas Põder, Märksõna „arm“ – entsüklopeediline lühiselgitus teoloogilisest perspektiivist.

Leevi Lillemäe, Mina ja Jumal.

Silja Härm, Harri Rein raamatukoguhoidjana.

Kristjan Luhamets, Usu alguses (Jh 4:39–42).

 

Uudised:

„Püha Maa luterlik kirik valis uueks piiskopiks Ibrahim Azari“

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English