ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka lepituspäeval toimunud sünagoogi rünnaku Saksamaal

Foto: Albin Hillert / Kirikute Maailmanõukogu

Saksamaa linnas Halles leidis kolmapäeval aset relvastatud rünnak sünagoogi vastu, kui kümned jumalateenistusest osavõtjad pidasid jom kipúri ehk juutide paastu- ja lepituspäeva, mis järgneb roš ha-šanále ehk juutide uusaastapühale. Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles, et „kallaletung näib olevat jultunud rassistliku antisemitismi väljendus, mis kahjuks on Euroopas ja mujal tõusuteel“.

Tveit sõnas: „Me mõistame hukka selle rünnaku ning valgete, antisemiitliku, rassistliku ja äärmusliku ideoloogia, mis võis ajendada seda rünnakut. Ühtlasi rõhutame me küllaldase turvalisuse olulisust kõigi jaoks, eriti vähemuste jaoks, meie riikides.“

Teadete põhjal tapeti rünnakus kaks inimest väljaspool sünagoogi ning haavati veel kahte, kahtlusalune on võetud vahi alla. Relvastatud ründaja postitas pilte militaarstiilis rünnakust ning antisemiitlikust keelest isegi siis, kui rünnak alles toimus.

Tveit lisas: „Vendade ja õdedena usus ning kaasinimestena mõistame me hukka selle vägivalla usklike vastu, kes pidasid rahus oma kõige pühamat päeva. Me leiname rünnaku ohvreid ning hoiame juudi kogukonda oma palves. On ütlematagi selge, et selline rassistlik vägivald ja viha on meie jaoks vastumeelne ning tugevdab meie otsusekindlust töötada juutide ja kristlasega igal pool, et seista vastu vihale ja sisendada austust kõigi inimeste vastu.“

Tveit sõnas kokkuvõtteks: „Me palvetame südamest ohvrite eest ning meie kaastunne on kõigi nendega, kes on kaotanud lähedased selles kohutavas vägivallateos. Ülemaailmse kirikute osadusena seisame me solidaarselt nendega, keda Halles rünnati julmal viisil, kui nad tähistasid aasta kõige pühamat päeva oma usu teekonnal.“

Allikas: KMN

Soovitatud:

English