ISSN 2228-1975
Search

Hinge aed (nr 518/ 10.12.2021)

“Hoolitse enda eest. Sinu vajadused on olulised, need lähevad korda ka Jumalale. Sinu unistused on olulised. Seepärast hellita end vähemalt kord nädalas. Mine kirikusse armulauale ja pärast söö sefiiri kooki. Sest külvata saame vaid seda, mida oleme lõiganud. Hari oma hinge aeda, hoolitse iseenda eest. Mõjuta oma lähedasi armastusega. Külva õnnistust neile, kes sind kiusavad, kes vägivallatsevad meie kõigi kahjuks”, kõneleb meile tänases jutluses teoloog Jaanus Noormägi.

Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse liige Jaan Lahe tutvustab gnostitsismi ja selle uurimise olulisust Euroopa usundiloo seisukohast: “See olulisus seisneb eeskätt selles, et paljud ideed, mis esmakordselt ilmusid nähtavale antiikaegses gnostitsismis, leiduvad ka kristlikus, juudi ja islami müstikas, mitmetes keskaegsetes „hereetilistes õpetustes“ (bogomiilid, katarid) ning ka erinevates alates varasest uusajast pärinevates esoteerilistes suundumustes. Ka tänapäevases nn uues vaimsuses (mida varem tähistati mõistega New Age) võib leida mitmeid gnostitsismiga sarnaseid ideid („uinunud“ jumalik element inimeses, mis vajab äratamist jne). Lisaks sellele eksisteerib tänapäeval ka nn neognostitsism. See on üldnimetus erinevatele 20. sajandil tekkinud vaimsetele vennaskondadele ja kirikutele, kes väidavad, et nad tuginevad traditsioonidele, mis ulatuvad antiikaegsesse gnostitsismi.”

Eesti Kirikute Nõukogu värskeimast religioonisotsioloogilisest küsitlusest varasemate uuringute taustal kirjutab Tartu Ülikooli religiooniuuringute teadur: “Võib julgelt öelda, et EUU religioonisotsioloogilistel uuringutel on Eesti konteksti arvestades juba aukartustäratav ajalugu. Tegemist on suure valimiga küsitlustega (1000 või enamgi vastajat), mida korraldatakse viieaastase intervalliga juba alates aastast 1995 ning mille eesmärgiks on saada teadmisi Eesti elanike usuliste hoiakute ja tõekspidamiste kohta.” Liina Kilemti tõdeb, et  küsitlusuuringutel omad piirid ja eriti kiiresti tulevad piirid ette just kirikuvälise religioossuse uurimisel, kuid kombineerituna kvalitatiivsete uuringutega võime me siiski saada päris hea ülevaate Eesti elanike maailmapildist.”

Head lugemist!


Tänasest numbrist võib lugeda:

Jaan Lahe, Mis on gnostitsism?

Liina Kilemit, Eesti Kirikute Nõukogu värskeimast religioonisotsioloogilisest küsitlusest varasemate taustal.

Jaanus Noormägi, Olgu Su taskud täis õnnistust (Mt 5:9).

Tammsaare muuseumis esitleti Anton Hansen Tammsaare näidendi „Juudit“ uut väljaannet.

Juhtkirja foto: Katri Aaslav-Tepandi.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English