ISSN 2228-1975
Search

Esmakordne dialoog Vatikani ja Euroopa evangeelsete kirikute osaduse vahel

EKOE president Gottfried Locher ja Kristlaste Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu president Kurt Koch (foto: EKOE)

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) ja Vatikan on edaspidi oikumeenilise dialoogi ametlikud partnerid.

Evangeelse kirikuosaduse president Gottfried Locher ja Kardinal Kurt Koch, kes on Vatikanis vastutav kristlike kirikutega toimuva dialoogi eest, allkirjastasid 16. septembril Baseli toomkirikus toimunud pidulikul jumalateenistusel vastava dokumendi. Tegemist oli 13.–18.09.2018 Baselis Šveitsis toimunud EKOE 8. täiskogu ühe kõrghetkega. Kõneluste ja läbirääkimiste eesmärgiks on jõuda kirikute ja kirikuosaduste vastastikuse tunnustamise ja ühise mõistmiseni.

EKOE 8. täiskogu Baseli toomkirikus (foto: EKOE)

„Ettevalmistavate kõneluste käigus me nägime, et et leidub väga palju positiivset ja ühist. Sellele tahame me ehitada,“ ütles Koch saksa Katoliiklikule Uudiste Agentuurile (KANN). Esiteks keskendutakse kirikute erinevatele enesemõistmistele. Siis olevat võimalik võtta vaatluse alla ka armulauaosadus kui eesmärk pikaajalises plaanis . Dialoogi ajakava kardinal ei nimetanud. „Oikumeenias peavad kohtuma kirglikkus ja kannatlikkus. Põhjalikus on olulisem kui kiirus,“ kinnitas Koch.

Šveitslane Locher ütles, et tähtsad olevat võimalikult konkreetsed dialoogiküsimused. „Kõik võib ausal kombel tulla lauale. Ka võib-olla mittediskuteeritavana näivad positsioonid. Ja siis võime me otsida välja ehk viis sisulist küsimust ning neid võimalikult kiiresti käsitleda.“ EKOE president osutas küsimustele nagu ordineeritud vaimulike positsioon kirikutes, katoliku kiriku keeldumine pühitseda vaimulikuks naisi või ka küsimust liturgiliste ja jumalateenistuslike ühisosade kohta. Locher sõnas, et ta soovib tegutseda selle nimel, et dialoogis ei osaleks üksnes kirikute juhid ja akadeemilised teoloogid, vaid ka naised ja mehed tegeliku kirikuelu teistest kontekstidest. Esimene vahearuanne peaks olema valmis näiteks kahe aasta pärast. Locher on ka Šveitsi Evangeelsete Kirikute Liidu president.

Austria evangeelse luterliku kiriku piiskop Michael Bünker, kes oli Baseli täiskogu lõpuni EKOE peasekretär, rõõmustas kõneluste alustamise üle. Austria Evangeelsele Pressitalitusele ütles Bünker: „Hea oikumeeniline suhtlus evangeelsete kirikute ja roomakatoliku kiriku vahel, mida kohtab Austrias ja paljudes teistes maades, moodustab soodustava pinnase ja raamistiku, milles dialoogi pidada. Rooma signaliseerib sellega, et EKOE mudel „ühtsusest lepitatud mitmekesisuses“ ja sellel rajanev kirikuosadus ei kehti üksnes protestantlike kirikute jaoks, vaid on tõsise käsitluse teemaks ka oikumeenilises kõneluses.” See ei alati nii olnud, arvab Bünker: „Veel mõne aasta eest kuulis Roomast, et see ühtsusmudel võib ehk küll olla sobiv evangeelsetele kirikutele, kindlasti mitte aga rooma katoliiklusele.“ Ta loodab ja ootab, et dialoogiga saab anda panuse ühisesse kirikumõistmisse, „mis ei tasalülita erinevusi, kuid viib ehk selleni, et erinevused ei pea enam olema lahutava mõjuga“.

Dialoogi alustamise kokkuleppele eelnesid mitu aastat väldanud ettevalmistused. Ühise teoloogilisse töörühma põhjalik aruanne (vt ingl siit, sks siit, pr siit) sedastas, et EKOE ja roomakatoliku kirik on kirikumõistmise osas üksteisele „selgelt lähemal“ kui seni arvatud. Seetõttu olevat dialoog edasiseks lähenemiseks „paljutõotav“.

Allikas: edpÖ

13.–18.09.2018 Baselis toimunud EKOE 8. täiskogul osales Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku delegaadina peapiiskop Urmas Viilma. EKOE nõukogu kahes kooseisus (2006–2018) töötanud liikmena osales EELK-st täiskogul ka õp prof dr Thomas-Andreas Põder. Kirik & Teoloogia jätkab täiskogu kajastusi ja tulemuste tutvustamist tulevastes numbrites.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE, vt www.leuenberg.eu) on Euroopa tähtsaim evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 96 kirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.

Soovitatud:

English