ISSN 2228-1975
Search

Kolumbia luterlik kirik tegi avalduse vägivalla vastu

Kolumbia luterliku kiriku vaimulikud, foto: LML

Kolumbia Evangeelse-Luterliku Kiriku juhtivad nõukogud väljendasid oma avalduses sügavat muret seoses viimasel ajal üle terve Kolumbia aset leidvate rahutustega. 26 inimest on hukkunud, tuhanded haavatud ja sajad inimesed on teadmata kadunud. Protestid algasid 28. aprillil Bogotas, Medellinis ja teistes Kolumbia linnades.

Kolumbia võimud reageerisid meeleavaldustele valitsuse plaanitud maksureformi vastu vägivalla ja äärmiselt jõuliste sekkumistega, millele järgnesid vandaalitsemine ja purustused valitsusasutustes.

Kolumbia luterlik kirik kutsus valitsust tungivalt ülesse „kaitsma elu ja tagama raamtingimused rahumeelsete sotsiaalsete protestide jaoks. Kolumbia rahvas väärib ja ootab seda, et riik teda oma institutsioonide läbi kaitseb, mitte ei haava“. Kirik kutsus valitsust üles kuulama meeleavaldajaid, „kes oma läinud oma murega tänavale ja kes ootavad muutusi, mida riik neile juba aastakümneid võlgneb“.

„Me oleme mures ja ärevil selle tõttu, et Kolumbia rahva nõudmised surutakse jõuga maha. Me peame ehitama üles rahu kultuuri, kus on võimalik dialoog ja konsensuse leidmine,“, ütles Sonia Skupch, Luterliku Maailmaliidu Ladina-Ameerika, Kariibi mere ja Põhja-Ameerika regiooni sekretär.

Valitsuse esindajad ütlesid, et maksureform aitab vältida eelarvedefitsiiti ja aitab „baassissetulekuga“ neid inimesi, kes on puudutatud pandeemia poolt põhjustatud majanduskriisist. 

Luterliku kiriku juhid aga hoiatasid, et „vajalike vahendite“ muretsemine „otseste laekumiste“ meetodi abil paneb keskklassile ja vaesuses elavatele peredele veelgi suurema koorma. „See põhjustab ohtlike sotsiaalsete lõhede jätkuvat süvenemist ja põhjustab proteste ja isegi vägivalda,“ kirjutasid kirikujuhid.

„Selle asemel paneme me ette, et rakendataks solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse printsiipi ja küsitakse kõrgemat maksu nende tuludelt, dividendidelt ja varalt,  kelle rikkus on vastavalt suur. Ka maksuleevendustest suurtele äriettevõtetele peaks loobuma,“ seisis avalduses.

Peale rahutusi kutsus kirik ametivõime üles uurima inimõiguste rikkumisi ja keskenduma eriti teadmata kadunud inimestele. Ka on vaja lihtsustada juurdepääsu arstimitele, toiduainetele ja teistele elutähtsatele toodetele.

Kirik kutsus üles ka kõiki kogudusi, et need „järgiksid meie luterlikku identiteeti“, toetaksid tervet ühiskonda „sõna ja teoga“, kinnitaksid kiriku kohustust töötada rahu, õigluse ja elu kaitse nimel ning paluksid, et terve maa „võiks saada inspireeritud meie Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumi läbi“.

„Me palume elu Jumalat, et ta kingiks jõudu ja lohutust kõikidele peredele, kellelt on protestide vältel ära rebitud neile armsad inimesed.“

Avaldus lõppeb soovi ja lootusega, et võimalikuks saaksid läbirääkimised, „mis viiksid selge muutuseni ja tagaksid meie riigis kaitset vajavate inimeste väärikuse“.

Allikas: LML

Soovitatud:

English