ISSN 2228-1975
Search

Kirik, teadus, ajalugu (nr 462/ 16.10.2020)

Käesoleval nädalal kutsub Kirik & Teoloogia kaasa mõtlema idakatoliku kiriku ajaloo üle ning stsientismi poolt- ja vastuargumentide üle. Jutlusega meenutame lõikustänupüha ning mõtiskleme, kuivõrd inimlikud väärtused on kristlikud väärtused või vastupidi.

Kirik & Teoloogias alustab ilmumist teoloogiadoktori Alar Laatsi mitmeosaline artikkel, mis käsitleb idakatoliku kirikuid. Artikli esimene osa annab ülevaate idakatoliku kirikutest ning keskendub lühidalt Bütsantsi riitusega rooma-katoliku kirikutele.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Jaan Lahe lõikustänupüha jutlus 1Ms 17:7–8 alusel kutsub pöörama tähelepanu sellele, kui palju on kristluses üldinimlikku ning kui palju on kristluses käsitletud teemasid, mis ei ole otseselt kristlikud. Jutlustaja ütleb: „Arusaamad õigest ja heast käitumisest on osaliselt seotud kultuuritraditsiooniga, osaliselt on need aga üldinimlikud ja kuna ristiusus on palju teisigi sarnaseid asju, siis ei ole õige vastandada üldinimlikku ja kristlikku. Neid ei tohiks samastada, sest ristiusul on oma spetsiifiline sõnum – sõnum Jumala ainukordsest ja ainulaadsest ilmutusest Kristuses ja lunastusest tema läbi, mida võib nimetada ka ristiusu põhisõnumiks.“

Helsingi Ülikooli järeldoktorant Rope Kojo arutleb oma arvamusloos „Kas stsientism on ennastkummutav?“ stsientismi ehk teadususu praktiliste probleemide üle. Sellest problemaatikast tõuseb esile mõttearendus seoses Briti etoloogi, evolutsioonibioloogi ning teaduskirjaniku Richard Dawkinsi raamatuga „Isekas geen“ (Varrak 2014).

Soovime selleks nädalaks kaasamõtlemist ja seoste loomist. Nautige lugemist!


Tänases lehenumbris:

Alar Laats, Idakatoliku kirikud, 1. osa.

Rope Kojonen, Kas stsientism on ennastkummutav?

Jaan Lahe, Olemine on ime. Jutlus lõikustänupühaks (1Ms 17:7–8).

Toimus prof Randar Tasmuthile pühendatud raamatu „Verbum Domini manet in aeternum” esitlus.

Juhtkirja foto: Kreet Aun, foto on tehtud Harjumaal Pikwa Miikaeli kabelis


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie platvorm on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English