ISSN 2228-1975
Search

Euroopa sotsiaalõiguste sammas läheb kaugemale poliitikast ja majandusest

Foto: CEC

Euroopa Kirikute Konverentsi pressiteade nr 18/22, avaldatud 27. juunil 2018. a Brüsselis.

Eile (26. juunil 2018 – toimetus) tulid Euroopa Parlamendi kutsel kokku religioossete kogukondade esindajad, et kõneleda sellest, kuidas rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast, mis on 20 õigusest koosnev kogum tööturgude ja sotsiaalkaitse süsteemide uuendamise toetuseks üle terve Euroopa Liidu.

Majanduslikud ja poliitilised väljakutsed on mitmel pool Euroopas kahjustanud elukvaliteeti. Töötuks jäämise ja vaesusesse sattumise riskid on endiselt kõrged, paljud peavad toime tulema ebakindla või kõikuva tööhõivega, tasustamata või vähetasustatud praktikakohti on järjest enam. Euroopa ei suuda saavutada paljusid eesmärke, mis on kirjas EL 2020 strateegias.

Euroopa Parlamendi esimene asepresident Mairead McGuinness rõhutas kirikute ja teiste religioossete kogukondade unikaalset olulisust eelnimetatud väljakutsetele vastu astumisel ning inimväärikuse kaitsmisel ja avaliku poliitika üle peetavatesse debattidesse panustamisel. „Te olete esindatud igas linnas ja külas ‒ kõigis 28 liikmesriigis.“

Dialoogiseminaril esile toodu rõhutas sotsiaalse dimensiooni tähtsust Euroopa tulevikule. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier märkis, et Euroopa Liidu lepingutesse kirja pandust käsitleb tervelt üks kolmandik sotsiaalseid teemasid. Teised esinejad, sealhulgas Euroopa Komisjoni liige Birgitte Brekke-Clifton (Päästearmee), kutsusid Euroopa Liitu tagama sotsiaalõiguste samba rakendamise rahastamine ning kooskõlastama tegevusi selles vallas ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Brekke-Clifton kritiseeris sotsiaalõiguste sammast, sest selles pole mainitud illegaalseid immigrante ja asüülitaotlejaid.

Demetria ja Almyrose metropoliit Ignatios, Kreeka kiriku esindaja, mõtiskles teoloogiliselt kõigi jaoks vajalike väärika töö ja elutingimuste üle. Ta rõhutas, et see on kõigi ühine, mitte üksikute mure. „Võidelda oma igapäevase leiva eest ‒ see on praktiline probleem. Võidelda ise oma naabri igapäevase leiva eest ‒ see on vaimne ja vaimulik probleem.“

Daniel Topalski Bulgaaria Ühendatud Metodistliku kirikust märkis, et kirikud panustavad läbi diakooniatöö hoolivate ja kaasavate kogukondade loomisse. Ta jätkas, et sotsiaalõiguste sammas on osa euroopa hingest, kuuludes kokku selliste väärtustega nagu rahu, üksmeel ja võrdsus.

„Euroopa sammast tuleb vaadelda kui algust, mitte kui lõppu,“ märkis Eurodiakoonia peasekretär Heather Roy. „Rahvuslikel tasanditel on veel palju asju vaja välja arendada, sest sel tasandil me näeme tulemusi. Me peame sammast kaitsma lahjendamise vastu, eriti kuna me võime näha Euroopa Parlamendi koosseisu muutumist peale järgmise aasta valimisi.“

Euroopa sotsiaalõiguste sammas kuulutati välja novembris 2017 Göteborgi sotsiaalküsimuste tippkohtumisel ja seda tegid ühiselt Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu. Euroopa institutsioonid korraldavad regulaarselt kõrgtasemel kohtumisi ja dialoogiseminare kirikutega ning mittekonfessionaalsete ja filosoofiliste organisatsioonidega Euroopa Liidu lepingu 17. artikli täitmiseks.

 

Allikas: www.ceceurope.org

Eestikeelne infovoldik Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta, avanenud lehel kliki lingil Available languages (22).

Euroopa Kirikute Konverents (CEC) on 115 Euroopa õigeusu, protestantliku, anglikaani ja katoliku kiriku ühendus, millel on partnerlus rohkem kui 40 rahvusliku kirikute nõukogu ja organisatsiooniga. Euroopa Kirikute Konverents loodi 1959. aastal ning tal on bürood Brüsselis ja Strasbourgis.

Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) koduleht

Soovitatud:

English