ISSN 2228-1975
Search

Valgus ja selgus (nr 424/ 24.1.2020)

Et elus orienteeruda ja näha sügavamat alust ja mõtet, vajame me valgust ja selgust. Mis on valguse ja selguse allikas? Kristliku usu tunnistuse kohaselt on selleks – viimselt ja kõige sügavamas mõttes – rõõmusõnum Jumala imetabasest, armu täis kohalolust meie keskel. Valguse ja selguse allikas on aga ka meie mõistus, mis lubab meil elu ja selle kujundamist-korraldamist kriitiliselt hinnata ja läbi viia. Kõige selle juures aitab meid teoloogia. Miks ja kuidas? Sest teoloogias võib näha püüdlust kristlikku usku kriitiliselt ja vastutustundlikult läbi katsuda, nii et „valgustus“ evangeeliumi valguses ja „valgustus“ mõistuse valguses asetuksid üksteisega mõistuspärasesse ja asjakohasesse –  evangeeliumile kohasesse – suhtesse. 

Sellist kriitilist, valgustavat ja selgitavat teoloogilist refleksiooni vajavad erinevad eluvaldkonnad, sealhulgas ka kiriku õigusreform. Kolmes eelmises numbris ilmunud teemakäsitluse jätkuna võime tänases numbris lugeda EELK Kirikukogu õiguskomisjoni liikme Küllike Valgu arvamuslugu õigusreformist EELK-s. Ta avab õigusreformi senist protsessi ja selle arenguid ja osutab, et töö kiriku õiguse reformimisega jätkub. 

Valguses ja selguses võib näha juhtmotiivi ka tänasele jutlusele, mille autoriks on Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Ain Riistan ja mis käsitleb imesid, nende mõistmist ja tähendust. Imetegude tähenduse üle mõtiskledes osutab ta imede imele – Jumala imetabasele tulekule inimese juurde –, mis on kui kalju, millest võime juua eluvett, „ükskõik kui raskes ja nurinat tekitavas olukorras me ka ei oleks“. 

Tänases Kirik & Teoloogia numbris võib lugeda ka EELK perikoopide abimaterjali peatselt saabuvaks küünlapäevaks. See käsitleb teksti, millest kiirgab ürgset ja samas nii elavat valgust! 

Head lugemist! 


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 3/2: Issanda templisse toomise püha 2Ms 33:18–23.

Küllike Valk, Õigusreformist Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Ain Riistan, Kivist ja veest (2Ms 17:1-6).

KMN-i Usu ja kirikukorra komisjon kaardistab ühiseid aluseid nõukogu liikmeskirikutele.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka uuendatud 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English