ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Konverentsi uue juhatuse esimene töökoosolek

Foto: CEC

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK, ingl CEC e Conference of European Churches) uue juhatuse esimene töökoosolek pärast juunis Novi Sadis Serbias toimunud üldkogu leidis aset 22.‒24. novembril Brüsselis.

Kohtumine algas palvusega Brüsseli kesklinnas asuvas Euroopa oikumeenilises kabelis. Palvuse viis läbi EKK asepresident, anglikaani piiskop dr Guli Francis-Dehquani Suurbritanniast.

Juhatuse koosolekul arutati järgmise viie aasta strateegilist plaani ning kiideti heaks töö koondamine kolme temaatilise raskuspunkti ümber, milleks on:

1) rahu, õigluse ja lepituse edendamine Euroopas;

2) kirikuosaduse ja oikumeenilise partnerluse süvendamine;

3) kirikute hääle kuuldavakstegemine Euroopa institutsioonides.

EKK tuleva viie aasta juhtteemaks valiti „Üheskoos lootes ja tunnistades“ (Together in Hope and Witness).

Lisaks võeti vastu deklaratsioonid, mis puudutasid kliimamuutust, ÜRO rändepakti ning inimõiguste ülddeklaratsiooni 70. aastapäeva tähistamist.

Neist esimene, COP 24 kliimakonverentsi ootuses koostatud avaldus kutsub Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi, üksikisikuid ja kirikuid üles reageerima kliimamuutustele kiirel ja otsustaval moel.

ÜRO rändepakti puudutav avaldus tunnustab püüet reguleerida rahvusvahelisel tasemel pagulaste ja migrantide rändega seonduvat ning rõhutab kooskõlas Kirikute Maailmanõukogu 7. novembril k.a vastuvõetud avaldusega, et „esmaseks põhimõtteks on see, et kõik põgenikud ja migrandid, nii seaduslikud kui ebaseaduslikud, on inimesed, kellest igaüks on loodud Jumala näo järgi ning kes on Jumala lapsed, õed ja vennad, kel on ühesugune inimväärikus ja -õigused sõltumata nende sisserände staatusest“. Avaldus möönab muuhulgas, et rändepaktiga seotud infopuudus oli tõenäoliselt üheks põhjuseks, miks sellesse mitmel pool, sh Euroopas, on kahtlustavalt suhtutud.

Inimõiguste ülddeklaratsiooni 70. aastapäevale pühendatud avalduses meenutatakse, et inimõigused on universaalsed ning kuuluvad igale inimesele. Ühtlasi viitab avaldus inimõiguste piibellikele juurtele ning hoiatab, et inimõiguste ülddeklaratsioonis sisalduvad ideed on tänapäeval tugeva löögi alla sattumas.

EELK-st osales kohtumisel EKK juhatuse liige õp Anne Burghardt.

 

Vt ka Together in Hope and Witness: CEC Governing Board Meets in Brussels.

Soovitatud:

English