ISSN 2228-1975
Search

Mõnel kirikul on kaks torni (nr 36/ 17.8.2012)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

Mõnel kirikul on kaks torni. Teoloogial ka. Küllap on kõik kristlased ja kristlusega kokkupuutunud märganud, et kiriku liikmed pole alati ühel meelel toimuvate ja usutavate asjade suhtes. Kaugelt paistavad kaks kristlast kui kaks inimest kõigi oma inimlike tunnusjoontega, ent kui rääkima hakkavad, räägiksid justkui eri keelt. Loevad ühte piibliteksti, aga tõlgendavad seda erinevalt. Kaks kirikutorni on identsed või peaaegu samasugused, aga nende sisemuses olles võib tajuda erinevat aurat.

Kui tõlgendatakse kirikule olulist teksti – Pühakirja teksti –, siis seda analüüsitakse eksegeetiliselt ja hermeneutiliselt. EELK Usuteaduse Instituudi professor Randar Tasmuth tuleb meile siinkohal appi ning kirjutab tänases Kirik & Teoloogia artiklis hermeneutika varjatud võimust. Me ei pääse hermeneutikast mitte kuhugi: kui Piiblit loeme, siis on meil kõigil sellest mingi arusaam, on eelhoiakud ja tekkivad järeldused. Ometi oleme lugejatena ja kuuljatena kõik haaratud inimlikust eksistentsist, Tasmuthi sõnul aga ka usu identiteedist, mis seob piiblitekstide autorid kirikuga.

EELK Audru koguduse õpetaja Tiina Jannot ajendas arvamuslugu kirjutama Andrei Hvostovi Eesti Ekspressi artikkel religiooni tagasitulekust. Usulisi ja kiriklikke eriarvamusi ei tohi tänapäeva maailmas alahinnata. Neid on vaja tundma õppida ja seepärast on tarvis usundiõpetust. Ent viimase tihti tavaliseks saanud käsitlust eesti ühiskonnas võib ka kritiseerida: oluline peaks olema tasakaalustatud hing ja silmaring. Kirikul on küll kaks torni, aga nad on siiski ühe kiriku omad.

EELK USA praostkondade vikaarõpetaja Nelli Vahter seob tänases jutluses Johannese evangeeliumi põhjal kokku Kristuse kui sõna, elu ja leiva, kui logose ja eluleiva. Suurepärane näide eksegeesi ja hermeneutika rakendamisest ühele tuntud piiblitekstile kõnetab meid usus, selles, mis meid kristlastena ühendab.

Mõnel kirikul on kaks torni, aga kirik on üks.

 

Tänases numbris:

Randar Tasmuth, Hermeneutika varjatud võimust.

Tiina Janno, Silmaring ja hing.

Nelli Vahter, Mina olen eluleib (Jh 6:35, 41–51).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English