ISSN 2228-1975
Search

Palju õnne, Anne!

Mõned päevad tagasi, 30. juunil, täitus Tartu Ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise teoloogia professor Anne Kullil 60 eluaastat. Sel puhul kogunesid toimetuse postkasti mõned õnnitlused Eestist, Argentiinast ja Austraaliast. Avaldame need siinkohal.

Foto: Heddy Haljak

***

Annele:

Kas ei pane imestama, mis ühendab kahte naist, kes on üles kasvanud erinevates kontekstides, kellel on olnud erinevaid kogemusi ning keda ei huvita isegi sama teoloogia valdkond, nii et nad jäävad sõpradeks aastakümneteks? Kasutan võimalust, et nimetada mõni põhjus.

Ma imetlen sind väga inimesena. On ju kiusatuseks ennast hästi sisse seada, kohanduda kenasti akadeemilise ja kirikliku maailmaga, ja uusliberaalse impeeriumiga oma pakkumiste, väljamüükide ja säästukampaaniatega. Palju raskem on jääda ustavaks meie igapäevases pühendumises tagakiusatute Jumalale, Naatsareti Jeesuse Jumalale, Martin Lutheri ja Katharina von Bora ning paljude teiste reformeerijate Jumalale läbi sajandite, ja pühade osaduse Jumalale.

Teiseks, sinu teoloogiline vabadus on nagu värske õhk kõrgel mägedes. Mõnikord paneb see sind tahtma hingata sügavalt sisse ja mõnikord paneb see pea pööritama. Mulle meenub, et sinu doktoriväitekirja juhendaja ütles, et sa asetasid asjad pea peale – ja sa jätkad sel teel.

Lõpuks, sa oled ustav luterlane, kes armastab kirikut ja tahab olla semper reformanda, ning sa pakud selleks välja ka ideid.

Palju õnne sulle, Anne, sinu 60. sünnipäeval! Ja palju õnne meie sõprusele, mis on kestnud rohkem kui kakskümmend aastat!

Õp Mercedes L. García Bachmann, Instituto para la Pastoral Contextuali juhataja, Ühinenud Evangeelne Luterlik Kirik (Argentina-Uruguay); Chicago Luterliku Teoloogia Instituudi õppejõud.

***

Kallis Anne,

on rõõm, et panin Facebookis tähele sinu sünnipäeva, ja veel nii tähelepanuväärset! See ujutas mind üle meenutustega meie ühisest ajast Chicago Luterlikus Teoloogia Instituudis ning hetkedest, mida me jagasime… rõõmust ja õpingute raskustest. Oli rõõm näha sind jälle mitu aastat hiljem, kui kohtusime SBL-i/AAR-i konverentsil Chicagos, ning jagada sinuga mõned päevad ööbimiseks maja. Sinu hääl heliseb mu kõrvus, kui meenutan sinu lugusid elust ja õpetamisest ja kirikust Eestis. Ma soovin sulle palju õnne sünnipäevaks!

Kohaku see teetähise hetk sind heas tujus ja valmisolekus tähistada inimeste ja kolleegidega, kes sind tõeliselt armastavad! Ma soovin, et oleksin seal, et sinuga koos tähistada. Ma pean sind meeles palves ja mõtetes, ole jätkuvalt õnnistuseks neile, kes sind ümbritsevad.

Monica J. Melanchthon, Vana Testamendi / Heebrea Piibli dotsent Pilgrim Theological College’is Melbourne’is Austraalias

***

Annele:

Esimene kursus. Sissejuhatus Uute Testamenti ja Uue Testamendi teoloogia. Ausõna, mitte midagi ei saanud aru. Aga vähemalt lubati kursusel kududa. Nagu õppejõud ütles: „Kui ma suudaksin samal ajal kududa ja loengut pidada, ma teeksin seda ka“.

Selline oli minu esimene kokkupuude Annega. Temale eksamiteks esseede kirjutamine oli hoolimata aine esialgsest keerukuses aga alati tõeline nauding. Sai lasta mõttelõngal kerida ning teologiseeruda.

Tänasel päeval hindan ma Annet kõrgelt tema rolli pärast teoloogi, professori ja naisena. On tõeline rõõm, et Eesti esimene naissoost teoloogiaprofessor on nii mitmekülgne, ja samal ajal jääb see uuema aja teoloogiat arendav isik tagasihoidlikuks, kuid inimesena põhimõttekindlaks. Anne oskus tuua kokku inimene ja teoloogia, näha inimest ennast teoloogia keskel, ning kõike seda uskliku inimese silmadega, kaotamata teadlase perspektiivi, on eeskujuks igale teoloogile. Suur tänu Sulle!

Triin Käpp, EELK Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English