ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu võõraviha ja vägivalla vastane üleskutse

Foto: Mattia Ascenzo

Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid rõhutavad kirikute olulist rolli pandeemia ajal päevakorrale kerkinud ksenofoobia, vägivalla, ebaõigluse ja ebavõrdsuse vastases võitluses ning nende ületamises.

Oma hiljutises kirjas liikmeskirikutele kutsuvad LML-i president peapiiskop dr Panti Filibus Musa ja peasekretär õp dr Martin Junge kirikuid ja kogudusi kogu maailmas üles järgima valitsuste määrusi ja juhiseid, et vältida viiruse edasist levikut. Nad tänavad liikmeskirikuid arvukate näidete eest, mis tunnistavad „kõigutamatut usku evangeeliumisse“ ja seeläbi julgustavad.

Ajal, mil paljud inimesed kardavad ja muretsevad, tunnistavad maailmaliidu juhid veendunult: „Pärast Kristuse surnuist ülestõusmise tähistamist on meie usk tugevnenud.“ Nad tänavad liikmeskirikuid selle eest, et neil on õnnestunud kõigest hoolimata inimesi kaasata ja leida arvukalt võimalusi ja viise, et jätkata ühist palvetamist ja jumalateenistuste pidamist, ligimeste teenimist ning õigluse ja rahu nimel töötamist, seda ka füüsilise distantseerituse tingimustes.

Musa ja Junge sõnul tähendavad sulgemised ja piirangud, et paljud inimesed ei saa enam elatist teenida ja kannatavad nälga. Nad rõhutavad, et kirikutel on nälja ja kannatuste leevendamisel esmaabiandjatena „otsustav roll“ ning paluvad annetusi LML-i hädaabifondile COVID-19 ning eestpalveid ja tuge enam kui 9000 maailmaliidu töötajale, kes jätkavad tööd „ekstreemsetes tingimustes“ ja pakuvad abi pagulastele, riigisiseselt ümberasustatud isikutele ja teistele haavatavatele gruppidele.

Musa ja Junge on šokeeritud ja kurvad teadete pärast, mis räägivad ksenofoobiast ja vägivallast välismaalaste, üliõpilaste, migrantide, pagulaste ja teiste vastu, näiteks õdede ja arstide vastu, sest kardetakse, et nad võivad olla viirusega nakatunud. Musa ja Junge kutsuvad kirikuid üles ksenofoobiale „julgelt vastu astuma“, sest, nagu rõhutavad mõlemad, „seal, kus sallitakse negatiivseid iseloomustusi või isegi vihakõnet, järgneb peagi vägivald“.

Musa ja Junge teatavad naiste mõrvade arvu suurenemisest maailmas ja naistevastase vägivalla kasvust. Nad kutsuvad kõiki LML-i liikmeskirikuid üles selliseid kuritegusid hukka mõistma ja neile vastu seisma. Naistevastasest vägivallast avalikult rääkimine on esimene samm sellest ülesaamiseks. Musa ja Junge julgustavad kirikuid ja kogudusi andma teavet naiste abitelefonide kohta, jätkates samal ajal inimeste koolitamist, teabe ja materjalide pakkumist ning suurendades teadlikkust nendest vägivalla- ja väärkohtlemisvormidest ülesaamiseks.

„Neil rasketel aegadel ei tea me tegelikult, mida tulevik toob,“ kirjutavad kirikujuhid, „aga me teame, kelle käes see on.“ Nad kutsuvad kirikuid üles jätkuvalt oma usku tunnistama ja evangeeliumi kuulutamise, ligimese teenimise ning maailmas õigluse ja rahu propageerimise kaudu osalema Jumala missioonis.

Allikas: www.lutheranworld.org

Soovitatud:

English