ISSN 2228-1975
Search

Vabaduse tee (nr 428/ 21.2.2020)

Vabadus on siht ja igatsus, kuid vabadus on ka teekond. Rasketel aegadel, kui kas välised olud või sisemised kammitsused meid tagasi hoiavad ja aheldavad, unistame priiuse kallist annist. Kui aga see igatsetud vabadus meil käes on, siis mõistame, et see ei ole pärale jõudmise paik, mida rõõmsalt nautima jääda, vaid see on siht, mida tuleb hoida; igatsus, mida hinges ikka ja jälle elustada; teekond oma käänakutega, millel tänulikult kulgeda. Oleme tänulikud ja rõõmsad meie Eesti 102. sünnipäeval vabaduse kingi eest meie maale ja rahvale ning astume usalduslikult tulevikku.

Tulevikku vaatab ka tänase ajakirja Kirik & Teoloogia numbri arvamuslugu, millega jätkame arvamuslugude sarja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õigusreformi teemadel. Avaldame EELK Usuteaduse Instituudi professori ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse liikme Thomas-Andreas Põderi ettekande 19. veebruaril 2020 Tartus toimunud konverentsilt „EELK identiteet?“. Põder leiab, et reformi liivajooksmise põhjused on sügavamad ja sisulised, sest see ei arvesta piisavalt evangeelse luterliku vaimsuse ja eluhoiakuga. Oma arvamusloos esitab ta mitmed ettepanekud, „mis aitaksid EELK õigusliku sotsiaalkuju tasakaalustada nii, et EELK oleks enam „vaba rahvakirik koos peapiiskopi ja piiskoppidega“ ning vähem „hierarhiline piiskopikirik““.

Tänase lehenumbri vaimulik mõtisklus kasutab nii sõna kui pildikeelt. Mõtiskluse autoriks on näitleja, laulja ja teatripedagoog Tõnu Tepandi. „Et me ei tüdineks ootama lootust,“ kõlab üleskutse.

Jätkame samuti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perikoopide abimaterjalide avaldamist ja seekordse tekstikäsitlusega astume tuleval nädalal algavasse paastuaega. Paastuaja 1. pühapäeva teema on Kristus kiusatuste võitja ning selles on Kristus seatud võrdlusesse 1. Moosese raamatu jutustusest Kainiga, kes tapab viha ja kadedusehoos oma venna Aabeli.

Head paastuaja algust ja head lugemist!


Tänasest Kirik & Teoloogia numbrist võib lugeda:

EELK perikoopide abimaterjal 3/3: paastuaja 1. pühapäev 1Ms 4:3–10.

Thomas-Andreas Põder, Õigusreformist ja piiskopkondadest evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinklist.

Tõnu Tepandi, Et me ei tüdineks.

President Tarja Halonen valib sadade laekunud ettepanekute seast andestamise emoji.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka uuendatud 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English