ISSN 2228-1975
Search

Emmause teel (nr 430/ 6.3.2020)

Me oleme teel, teekäijad meile antud elu teerajal, igaüks eraldi ja kõik ühes, kõik inimesed ja rahvad. Meil igaühel on oma lugu kanda, oma rõõmud ja kurbused, oma hirmud ja lootused. Ei rända me oma teel õhutühjas ruumis, vaid alati koos kaasteelistega, omas ajas kõigi selle antuste ja võimalustega. Ja tihti me ei tunne oma teerajal ära tõelisi sündmuseid, päris tundeid, meile kingitud lähedust, armastust. Ei taipa tervikut. Luuka evangeeliumis kõnnib ülestõusnud Jeesus Kristus Emmause teel koos oma kurvastavate  jüngritega, kes teda ära ei tunne. Jeesus seletab neile Pühakirja ja ilmutab end neile leiba murdes. See kohtumine avas jüngrite silmad saabuvale jumalavalitsusele, uuendas neid ning andis neile jõudu, et Kristuse lepitavat kohalolu ülistades teele asuda ning seda rõõmusõnumit oma koguduse ja teiste inimestega jagada.

Emmause tee mudelit järgides algab tänases ajakirjanumbris  ilmuv Luterliku Maailmaliidu dokument „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine“. Avaldame dokumendi  esimese osa. „Kontekstis loetav Pühakiri annab meile uued prillid, millega vaadelda maailma ning selles toimivaid väärtusi ja ideaale. Samuti nagu Jeesus selgitas Emmause teel jüngritele pühakirja tähendust, nii aitab Pühakiri ka kirikul hinnata oma konteksti  laiemas ajaloolises perspektiivis ning võtta sealjuures arvesse Jumala plaani maailma jaoks.“

Arvamusloos jätkab EELK põhikirja ja kirikuseadustiku reformi teemal EELK Saarte praost Anti Toplaan. Ta rõhutab koostöö vajadust: “Koguduse kui kiriku juhtimine suuresti meeskonna töö. Meie vaimulikel ja piiskoppidel peaks olema õigusreformi tulemusena võimalus oma vastutustasandil moodustada endale toimivat meeskonda mis tagaks samas kiriku siseselt nende omavahelise koostöö. Enda kauaaegsest kogemusest kiriku ja kohaliku omavalitsuse valdkonnas võin öelda, et koostööni jõudmist ükskõik millises küsimuses, on võimalik saavutada lähtudes soovist teineteist kuulata ja sellest tulenevalt teineteisele vastu tulles, olles valmis oma senistest arusaamadest üldise hüve huvides järele andma.”

Jutluses “Eks langenu taha üles tõusta? (Jr 8:4-7) kutsub Ergo Naab üles paastuajal mõtisklema võimekuse üle kahetseda kurja nii individuaalselt üksikisikuna kui terve rahvana. “Inimene, kes ei ole võimeline tundma kahetsust, on empaatiavõimetu, antisotsiaalne ja psühhopaatne. Ka riigid ja rahvad võivad osutuda antisotsiaalseks, kui seda hakkavad juhtima nihkes ühiskonnakäsitlused – käsitlused, mis vahetavad olulised asjad, vähem olulistega; tsentraalsed õpetused perifeersete uskumustega. /…/ Suundugem ikka vähema valguse juurest suurema valguse poole: tühiseist asjust Kristuse vabastava õiguse juurde!”

Foto: Kerstin Kask

Head lugemist!

Tänases numbris:

Luterlik Maailmaliit, „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine“. 1. osa.

Anti Toplaan, Kirik kui perekond.

Ergo Naab, “Eks langenu taha üles tõusta? (Jr 8:4-7).

Liina Kilemit kaitses doktoritöö

In memoriam: lahkus Greifswaldi Ülikooli süstemaatiline teoloog Bernd Hildebrandt (1940–2020)

VAATA-KUULA: Konverents “EELK identiteet?” on järelvaadatav ja -kuulatav


Vaata, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka uuendatud 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.


Soovitatud:

English