ISSN 2228-1975
Search

Avatuse aeg (nr 14/ 16.3.2012)

Foto: Kerstin Kask

 

Kannatusaeg on avatuse aeg. Milline aeg saakski olla avanemiseks parem kui Issanda absoluutse andumise ja enese andmise aeg? Issand on avanud ja andnud end inimeste kätte, meil on aeg end anda Jumala kätte. See paratamatult ei saa sündida eelarvamuste kütkeis, meiegi peame avanema.

Üht võtmerolli Eesti inimeste avanemisel mängib usundiõpetus koolides. Nagu näitab Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika teadur Olga Schihalejev tänases artiklis, räägivad uuringute tulemused üsna selget keelt: kasvava inimese ilmavaade muutub usundiõpetuse tundides oluliselt avatumaks ja sallivamaks teiste inimeste, kommete ja uskude suhtes. Seega tuleb usundiõpetuse elluviimise küsimust võtta tõsiselt just meil, kristlastel ja kodanikel: see ei ole vaid riigi, ministeeriumide või koolijuhtide küsimus, see on meie kõigi ülesanne.

Omal kombel avatusele ja erinevate ilmavaadete sünteesi võimalikkuse üle mõtlema kutsub ka Adventistide Koguduste Eesti Liidu Rakvere ja Jõgeva koguduste vaimulik Ergo Naab. Ta kirjutab arvamusloos: „Progressiivne kristlus on kombinatsioon või kesktee kahe usulise maailmavaate vahel,“ liberaalse ja konservatiivse vahel, „püüdes ületada dualistlikku pinget“.

Ka tänane jutlus EELK Harju-Madise koguduse õpetajalt ja liturgiakomisjoni sekretärilt Joel Siimult võiks panna lugejaid mõtlema avatusele. Mis toimub armulaual? Kuidas võiks seal avaneda meie meeled? Jutlus annab tunnistust armulaualeiva kujundi arvukatest võimalustest.

Toimetuskolleegiumi jaoks on oluline ka EELK avatus. Nii on rõõm tõdeda, et 100. vaimulik, kes pastoraalseminari lõpetanutest ordineerititi, on Tiina Ool. Seda sündmust märgime lühiintervjuuga värske õpetajaga.

Ilmtingimata tuleb aga avatusega seoses nimetada Tartu Ülikooli usuteaduskonna teaduri Marju Lepajõe raamatut „Roomlaste taltsutamine“. Jaan Lahe arvustusest selgub nii kiriku ajaloo avatus, teoloogia võimalusterohkus ehk avatus ning Eesti vaimukultuuri avatus (kuigi me mõnikord seda nagu ei usu), mida Lepajõe raamatu sisukus demonstreeribki.

Head avanemist lugejaile!

 

Tänases numbris:

Olga Schihalejev, Millist usundiõpetust vajaks Eesti kool tänapäeval?

Ergo Naab, Progressiivsest ilmavaatest.

Joel Siim, Jutlus paastuaja neljandaks pühapäevaks (Js 6:24–35).

Jaan Lahe, Kristlus kui antiikreligioon. Marju Lepajõe raamat „Roomlaste taltsutamine“.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“, vt eriti „Tiina Ool ordineeriti õpetajaks – 100 täis!“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English