ISSN 2228-1975
Search

Porajmos: mäletagem mustlaste holokausti

2. august 2017 pühendati roma holokausti mälestamiseks. Kuupäev tähistab rohkem kui 3000 mustlase hukkamist Auschwitz-Birkenau koonduslaagris 1944. aastal.

Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Euroopa Sisserändajate Koguduste Komisjon (ESKK) meenutab sündmust, et mälestada hukkunuid ning julgustada kirikuid ja ühiskonnaliikmeid tegutsema lepituse nimel 10–12 miljoni Euroopas elava romaga.

Natsi režiimi aegsel Saksamaal kannatasid romad vangistuse ja mõrvade all. Genotsiidisündmused on üks osa pikast tagakiusamiste ja vägivallasündmuste ahelast, mis romade vastu on Euroopas toime pandud. Tänapäevalgi kogevad romad endiselt tagakiusamist ja diskrimineerimist. Nad on vihakõnede ja kuritegude  ohvrid ning kogevad sageli ebaõiglast kohtlemist, eriti tööturul.

„Mineviku kuritegude ja ebaõigluse meenutamine võib viia leppimiseni. Terves Euroopas tuleb luua romadele väärikad ja õiglased tingimused,” märkis ESKK peasekretär Doris Peschke. ESKK teeb koostööd mustlaste diskrimineerimise vastase liiduga, et võidelda romade suhtes levivate eelarvamustega ja püüelda sotsiaalse kaasatuse poole.

„Enam kui 70 aasta möödumisel Porajmosest ehk roma holokaustist on katsumused, mida romad ikka veel peavad Euroopas läbi tegema, äärmiselt diskrimineerivad,” lisas EKK peasekretär Heikki Huttunen.

Ajal, mil kasutatakse nii vanu kui uusi eelarvamusi ning vihakõne asendab tihti analüüsi ja järelemõtlemise, peame kirikuis olema varasemast aktiivsemad, et edendada romade väärikust ja inimõigusi. Meie missioon on töötada sellise Euroopa nimel, mis oleks kõigile oma elanikele turvaliseks ja hoolivaks koduks.

Allikas: Euroopa Kirikute Konverents.

 

 

Soovitatud:

English