ISSN 2228-1975
Search

Uks paotub teise maailma (nr 370/ 11.1.2019)

Foto: Kadri Lääs

 

Juba enam kui nädala oleme kõndinud uue Issanda aasta ehk Anno Domini teed. Me arvame oma aega ikka veel Kristuse tuleku järgi maailma, tähistades selliselt ukse avamist evangeelselt skandaalselt uueks loodud maailma.

Tartu Ülikooli eesti kirjanduse eriala doktorant Indrek Ojam mõtiskleb tänases artiklis Teise maailma teemadel, võrreldes Martin Heideggeri ja Uku Masingut. Ta leiab Heideggeri ja Masingu mõtete vahel teatava ühisvaimu või intellektuaalse paralleelsuse. Mõlemad on huvitatud sõnade-eelsetest hoiakutest (vrd Heideggeri häälestus), millele järgnev tunnete ja inimvahekordade reifitseerimine ehk asjastumine viib suhteliselt jäikade piirjoontega seaduspäradeni, moodustades autori sõnul „lõpuks selle, mida Masing nimetab halvustavalt tervemõistuseks”. Autori arvates on Heideggerist lähtuval Masingu Teise-maailma tõlgendusel potentsiaali olla demütologiseeriv.

Õp dr Jaan Lahe kõneleb Kristuse ristimispüha teemalises jutluses samuti Teistsuguse võimalikkusest, mis saab võimalikuks ristimise läbi, mis kõrvaldab mitte ainult kultuurilised ja sotsiaalsed piirid, vaid ka aja- ja ruumipiirid, ühendades kõik Kristuse müstilise ihu liikmed otsekui ühes vaimses ruumis. Autor küsib: „Kas pole eriline privileeg ja au, et võime olla samas ruumis koos Pauluse ja Lutheriga, Bachi ja Tillichiga?“

Sellesse ruumi kuulumine tõi 1919. a bolševike terrori ajal surmaotsuse Rakvere ja Tartu märtritele. Neid meenutavad tänases arvamusloo rubriigis õp Tauno Toompuu ja õp Matthias Burghardt. Rakveres mälestab EELK Rakvere Kolmainu kogudus iga aasta 6. jaanuaril ristikäiguga õp Pauckeri märtrisurma ning teisi Palermo metsas hukatuid. EELK Saksa Lunastaja kogudusel on olnud juba aastaid tavaks mälestada 14. jaanuaril Tartus endise Krediidikassa keldris hukatud märtreid õp Traugott Hahni ja õp Wilhelm Schwartzi ning teisi hukkunuid. Käesoleval aastal meenutatakse 1919. a Tartu märtreid 14. jaanuaril kell 11 Tartu Jaani kirikus peetava oikumeenilise jumalateenistusega. Igavene rahu anna neile, Issand, ja igavene valgus paistku neile.

Head lugemist ja Teise maailma otsimist!

 

Tänases numbris:

 

Indrek Ojam, Mõtlemine ja Teine maailm. Jalutuskäik Uku Masingu ja Martin Heideggeriga.

Tauno Toompuu, Matthias Burghardt, Rakvere ja Tartu märtrid.

Jaan Lahe, Teisel pool piire (Gl 3:23-29).

Kirikute Maailmanõukogu kinnitas järgmise täiskogu juhtlauseks “Kristuse armastus juhib maailma lepitusele ja ühtsusele”.

Dr Thomas-Andreas Põder esitati riikliku teaduspreemia kandidaadiks.

Kirik & Teoloogia tänab püsiannetajaid.

 

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English