ISSN 2228-1975
Search

Elujooni katsudes (nr 288/ 16.6.2017)

Foto: Karin Kallas

Inimeste tundmaõppimine on huvitav ning keerukas. Meil on võimalus seda teha erinevatel viisidel – saame suhelda inimestega ise; kuulata, mis teistel öelda on; vaadelda teiste tegevust; ning ka uurida teaduslikult. Inimesed avavad end vahel paljudele korraga, jagavad osa enda elust ning võimalik, et jätavad jälje ka teiste ellu. Keerukas eluniidistikus ristuvad, lahknevad ja kulgevad paralleelsed paljud jooned. Samad kehtib ka inimrühmade kohta, ja nende tegevus ning liikumine jätab tihti jälje mitte ainult üksikinimeste eludesse, vaid kogu ajaloo kulgemisse.

Kirik & Teoloogia toob seekordses numbris lugejateni EELK Usuteaduse Instituudi rakenduskõrghariduse tudengi Tõnis Timmelmanni pika ja põhjaliku intervjuu Eesti Kaitseväe emeriitpeakaplan dr Tõnis Nõmmikuga. Nõmmik räägib lugejatele oma elust maailma eri paigus, haridusteest ja kaplanitööst.

Avaldame Agu Karelsohni artikli „Insula sanctorum et salvatio Europae“ teise osa, kust saame lugeda, kuidas arenes Iiri kristlus ja munklus, milline vahekord oli sellel Mandri-Euroopaga ning millised on Iiri rohked pühakud.

EELK Usuteaduse Instituut tähistab sellel aastal oma 70. aastapäeva. 16. juunil toimub Usuteaduse Instituudi õppeaasta lõpuaktus ja jumalateenistus, kus jutlustab Gordon Oliver anglikaani kirikust, Rochesteri piiskopkonnast. Gordoni kõneleb teenimisteoloogiast ja teenimist õppivate tudengite – teoloogiaõpilaste – kujundamisest ning palve kesksest tähtsusest. Jutlus annab Eesti lugejale põgusa sissevaate anglikaani kiriku vaimuliku hariduse ja harimise olukorrast ning tingimustest, ning ehk innustab ka mõtlema anglikaani kirikus oluliste teemade üle meie kontekstis.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Agu Karelsohn, Insula sanctorum et salvatio Europae, 2. osa.

Tõnis Timmelmann, Intervjuu Eesti Kaitseväe peakaplan  emeeritus dr Tõnis Nõmmikuga.

Gordon Oliver, Palves elamine ja õppimine. Jutlus Usuteaduse Instituudi 70. aastapäevaks.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English