ISSN 2228-1975
Search

Noored luterlased toovad esile 2019. aasta nõukogul murekohti

Foto: LML/Albin Hillert

Luterliku Maailmaliidu (LML) noortenõukogu liikmed kutsuvad rakendama meetmeid kliimamuutuste, soolise võrdõiguslikkuse ja kiriku juhtimises osalemise valdkonnas.

Noored luterlikud ordineeritud ja ilmalikud juhid maailma eri paigust kogunesid Genfi nõukogu eelsele istungile, et väljendada muret soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuste pärast ning rõhutamaks tähendusrikkamat osalemist kohalike koguduste elus.

LML-i nõukogusse kuulub 14 noorliiget, kaks igast maailma seitsmest piirkonnast, kes on esindatud globaalses luterlikus perekonnas. 13.–18. juunini Genfis toimunud nõukogu istungil arutas neist üheksa liiget Argentiinast, Saksamaalt, Islandilt, Pühalt Maalt, Venemaalt, Filipiinidelt, Lõuna-Aafrikast ja Ameerika Ühendriikidest oma lootusi ja ootusi ning väljakutseid, mille ees nad oma koduriigis seisavad.


Luterlik identiteet, kohalik kontekst

Paljud osalejaist jagasid positiivset tagasisidet, kuidas nende liikmelisus nõukogus aitab neil paremini mõista luterlaseks olemise mitmekesiseid võimalusi tänapäeva maailmas. Kuid see kutsub neid ka sügavalt mõtlema selle üle, kuidas nad saavad aidata rakendada LML-i strateegiat keset põliseid kultuure ja tänapäevaseid mõjusid, mis kujundavad nende riike ja piirkondi.

Osalejad palusid rohkem harimist, suhtlemist ja teadlikkuse tõstmist liikmeskirikutes töö kohta, mis tehakse ÜRO 2030 säästva arengu eesmärkide saavutamiseks. Noored märkisid, et nende mured kajastavad 2017. aasta LML-i noorte eelassamblee sõnumis esitatud prioriteete, mis keskenduvad kirikute taaselustamisele, võrdsusele ja haridusele.

Eelkõige tahavad need noored naised ja mehed olla enamat kui lihtsalt sümboolne kohalolek, et täita üle 30 aasta tagasi Budapestis toimunud LML-i assamblee ajal paikapandud kvoote. Maailmas, kus noored esitavad üha enam väljakutseid poliitilistele ja kultuurilistele tegevuskavadele, nõuavad nad tähendusrikkamat osalemist ka oma kirikutes igal tasandil.


Allikas: Luterlik Maailmaliit

Soovitatud:

English