ISSN 2228-1975
Search

Terviklikkuse poole (nr 138/ 1.8.2014)

Foto: Ergo Naab
Foto: Ergo Naab

 

„Linnainimeseks“ olemine ei ole enamikku meist veel maast lõplikult võõrutada suutnud. Suvi tähendab siiani paljude jaoks linna seljataha jätmist ja maaleminekut. Looduses olemist ning maa ja ilma üle mõtisklemist.

Ajakirja Kirik ja Teoloogia  toimetuskolleegiumi liige Ergo Naab mõtiskleb oma tänases arvamusloos „Tagasi loodusesse!“ selle üle, kus on tõelise kultuuri taimelava – kas linnakultuur on mõistetav kultuursuse ja tsiviliseerituse universaalse paradigmana või on õigus Rousseau`l, kes väitis, et tõeline kultuur on hoopis väljapool moodsat ühiskonda. Autor jõuab järeldusele, et terve ühiskond ei ole saavutatav looduse ja kogukonna üksteisest eraldamise „puhastustööl“, vaid sünergilisel tervikutaotlusel, mis väldib tinglikku lihtsustamist ühe või teise pooluse kasuks. Ka kristlus saab toimimisvõimelise, tervikliku kogukonna olemasolul (maal) olla mitte ainult küla-, vaid ka linnausk, „muutudes seeläbi ehk koguni tõeliseks maausuks, millest sõltub linnadegi vaimsus“.

Terviklikkust ohustavad äärmused, mis toovad kaasa ühekülgsuse. Roomakatoliku preester ja jesuiitide ordu liige Christoph Wembrek arutleb oma tänases artiklis fundamentalismi kui äärmuslikkuse ühe avalduse üle. See, kel kindel vundament jalge all, ei kaldu niisama kergesti fundamentalismi. Ta tõdeb, et fundamentalismil on oma roll meie ühiskonna haiguste diagnoosimisel – “ta tahab anda kindlust, mis oleks ju õige ja hea, aga ta ei anna seda mitte tee, vaid vangla näol”.

Käesoleva numbri jutlus pärineb Paldiski kirikuõpetaja Merle Prass-Siimu sulest ja kõneleb Jeesuse kirgastamisest. Kirgastatud Kristuse kirkusest, tema muutmisest said osa ka tema jüngrid. Hea lugeja, olgu Sul hetki, mil Sinagi saad osa kirgastamise mäel toimunust ning tahtmist laskuda kirgastamise mäelt jõudu kogunult alla rahva sekka.

Tänases numbris:

Christoph Wrembek, Mis on fundamentalism?

Ergo Naab, Tagasi loodusesse!

Merle Prass-Siim, Elumuutev palve.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English