ISSN 2228-1975
Search

Välja valitud (nr 426/ 7.2.2020)

Kaasaegne maailm seab meie ette meeletul hulgal erinevaid valikuid. Igal päeval teeme kümneid suuremaid ja väiksemaid, tähtsamaid ja vähemtähtsamaid valikuid, mis puudutavad meie harjumisi, tegevusi, suhteid, mõttemaailma ja väärtushinnanguid. Valides midagi või kedagi keskendume me oma valikutele, eraldame midagi enesele olulist ülejäänust. Mitte ainult meie ei vali, ka teised meie ümber valivad ja kõik need valikud mõjutavad meid kuidagimoodi. Ka Jumal valib ja on valinud meid.

Mida see tähendab?

Tänases jutluses arutleb Kirik & Teoloogia toimetuse liige ning Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetaja Anne Burghardt selle üle, mida tähendab olla Jumala valitud rahvas: „Samuti, nagu Jumal ei valinud Iisraeli valitud rahvaks mitte tema eriliste vägitegude või iseäranis veatu käitumiskoodeksi pärast, on ka Kristus enda omad valinud armastusest. Johannese evangeelium meenutab Jeesuse ütlust: „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid.““

Avaldame ka teise osa Agu Karelsohni artiklist „Reformatsioon Ungaris“, kus ta rõhutab sealse reformatsiooni eripära, usulise sallivuse põhimõtte kiiret kehtestamist, mis toimus Torda aktiga juba 1568. aastal: „Ungari poliitiline eliit ja ühiskond laiemalt asetasid Torda aktiga nurgakivi Euroopa demokraatia kujunemise vundamendile.“

Arvamusloos tutvustab Kirik & Teoloogia toimetuse liige ning Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik mitmekülgset uurimisprojekti „Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal“, mis on väärikaks jätkuks ja edasiarenduseks varasematele usuteaduskonnas tehtud Iiobi raamatuga seotud uurimustele. Urmas Nõmmik kirjeldab projekti oodatavaid tulemusi: „Olulisim on aga see, et saame rohkem teada Iiobi traditsiooni eel-, arengu- ja tõlgendusloo kohta. Ehk õpime ka Piibli käsikirjadega paremini tegelema, vähemalt Eestis. Kui mõni kiriku liige, näiteks ajakirja Kirik & Teoloogia lugeja küsib nüüd veel, mis kasu on sellest kõigest meie usule või igapäevase kirikutöö jaoks, siis on vastus selline: projekt aitab kaasa piibliraamatute, iseäranis Iiobi raamatu lugemise ja seletamise kvaliteedi paranemisele.“

Inspireerivat lugemist!


Tänases numbris:

Agu Karelsohn, Reformatsioon Ungaris. Lühiülevaade, 2. osa.

Urmas Nõmmik, Algab suur Iiobi raamatu uurimise projekt Tartus

Anne Burghardt, Ma olen ristitud (5Ms 7:6-8)

Luterlik Maailmaliit: õppimise ja ühise mõtestamise ülemaailmse võrgustiku loomine on lõppjärgus

Kutse konverentsile “EELK identiteet?”


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka uuendatud 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English