ISSN 2228-1975
Search

Kombed ja sõnumid (nr 449/ 17.7.2020)

Foto: Karin Kallas-Põder

Tõlgendada ei saa mitte üksnes sõnu, vaid ka kehakeelt, inimese toimimist, kombeid, rituaale. Seega sõnumit ei edasta mitte üksnes lausutud sõnad, vaid ka tegevus materiaalses maailmas.

Antiikmaailma mõistmiseks on meil tihtipeale allikateks tekstide fragmendid, mille abil püüame mõista tollal elanud inimeste maailma ja mõtteid. On ilmne, et nõnda saame – kui saame – mõista vaid väga väikest osa ammu kadunud elust. Tolle ära elatud elu ja maailma tõlgendamisel on eriti oluline pöörata tähelepanu igale detailile, mis meil saada on. Pauluse Esimese Korintose kirja 11. peatüki salmid 2–16 on valmistanud tõlgendajatele eriti suurt peavalu. Ülevaate keerukustest ja tõlgendustest annab Helsingi Ülikooli doktorant Aldar Nõmmik. Samuti osutab Nõmmik olulisele asjaolule, millele eksegeedid on oma tõlgenduspüüdlustes põhjendamatult vähe tähelepanu pööranud.

EELK Usuteaduse Instituudi vilistlane Nelli Vassila pöörab tähelepanu suure käsu teisele poolele, kristlikule elupraktikale – ligimese armastamisele. Vassila kirjeldab, kuidas saavad inimesed pakkuda tuge linnakogudustega seotud eakatele ning millised on linnas elavate eakate vajadused.

EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor Jaan Lahe küsib Kapernaumas sündinud Jeesuse imeteo loost tõukuvalt hoopis paganate õndsakssaamise kohta – kas pagan võib õndsaks saada? Lahe näitab, kuidas selle loo keskmes on Jumala radikaalne armastus, mis sunnib mõtlema selle üle, kas Jumal armastab ka seda, kes teda ei tunne Kristuse läbi või kes teda üldse ei tunne. Kas Jumala armastuse sõnum on saadetud kõigile?

Head lugemist!


Tänases numbris:

Aldar Nõmmik, Kas naisele on kohane Jumala poole palvetada katmata? Lühiülevaade probleemidest, teooriatest, suundadest 1Kr 11:2–16 eksegeesis.

Nelli Vassila, Kodukülastused ja eaka toetamine koguduses.

Jaan Lahe, Kas pagan võib õndsaks saada? (Mt 8:5–13).

Euroopa Kirikute Nõukogu töörühm vastas Euroopa Komisjoni tehisintellekti teemalisele valgele raamatule.


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele . Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi .

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks !

Soovitatud:

English