ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Nõukogu töörühm vastas Euroopa Komisjoni tehisintellekti teemalisele valgele raamatule

Foto: ceceurope.org

Euroopa Kirikute Konverentsi teaduse, uute tehnoloogiate ja kristliku eetika teemaline töörühm koostas hiljuti vastuse dokumendile „Valge raamat – Tehisintellekt: Euroopa käsitlus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“, mille Euroopa Komisjon avaldas selle aasta veebruaris.

Töörühma vastus asetas keskmesse sellised teemad nagu antropoloogilised probleemid ja inimväärikus, usuline diskrimineerimine ja usuvabadus ning tehisintellektiga seotud sotsiaalsed mõjud ja ökoloogilised probleemid.

Vastus peegeldab Euroopa erinevate kirikute vaatenurki seoses kristliku eetikaga ja arusaamaga inimesest. See väljendab erinevate teoloogiliste traditsioonide ühist vaadet antropoloogilisele mõõtmele, seistes holistliku, tervikliku inimkäsitluse eest.

„Tehisintellekt ei muuda mitte ainult meie igapäevaelu, vaid mõjutab seda, kuidas me vaatame inimestele, nende käitumisele ja sotsiaalsele elule,“ ütles õpetaja Sören Lenz, Euroopa Kirikute Konverentsi täitevsekretär, kes töötab Strasbourgis ja on teemarühma teadus, uued tehnoloogiad ja kristlik eetika koordinaator.

„Sellel põhjusel käsitlesid eksperdid ja teadlased Euroopa Kirikute Nõukogu liikmeskirikutest kriitiliselt tehisintellekti teemalist valget raamatut. Töörühma vastus tervitab valget raamatut, aga rõhutab holistliku käsitluse vajalikkust, mis võtab arvesse antropoloogilised, sotsiaalsed, hariduslikud ja ökoloogilised mõõtmed,“ lisas õp Lenz.

„Inimväärikust on võimalik saavutada vaid seal, kus elatakse vastastikuses solidaarsuses. Meie vaatenurgast juhib valge raamat õigusega tähelepanu vajadusele analüüsida tehisintellekti mõju, ja seda mitte vaid individuaalsest vaatenurgast, vaid pidades silmas ühiskonda kui tervikut,“ seisab Euroopa Kirikute Nõukogu töörühma vastuses.

Töörühm rõhutab ka selliste küsimuste olulisust nagu läbipaistvus ja võimalik usuline diskrimineerimine, mis on eriti aktuaalne seal, kus kasutatakse suurandmeid ja tegemist on privaatsfääriga.

Keset jätkuvat COVID-19 kriisi tõstatas töörühm ka küsimusi, mis puudutavad jälgimisseadmete kasutamist ja õigust privaatsusele ning millel on potentsiaal mõjutada usu-, südametunnistuse- ja veendumuste vabadust.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajana töötab teaduse, uute tehnoloogiate ja kristliku eetika töörühmas kaasa eetikaõppejõud dr Johann-Christian Põder.

Töörühma vastust on võimalik lugeda siit (inglise k).


Allikas: CEC

Soovitatud:

English