ISSN 2228-1975
Search

12. – 14. veebruaril toimub klimaatilist jätkusuutlikkust käsitlev interdistsiplinaarne konverents Norras

Vaimulikud, koolitajad ja teadlased arendavad praktilise koostöö võimalusi ja uurivad, milline on ökoloogilise jätkusuutlikkuse potentsiaal olla platvormiks dialoogis ja praktilises koostöös erineva usu ja traditsioonidega inimeste vahel. Kuidas saab selliseid jõupingutusi rakendada usu- ja rahvahariduses?

Luterlik Maailmaliit (LML) on Norras Bergenis 12. – 14. veebruaril toimuva interdistsiplinaarse konverentsi „Ökoloogiline jätkusuutlikkus ja kliima usundis” ( Sustainability and Climate in Religion) üks kaaskorraldajaid.

Konverentsi korraldavad Lääne-Norra Rakenduskõrgkool (Bergeni ülikoolilinnak), Norra kirik ja Norra usundi- ja elukorralduskogukondade nõukogu koostöös LML-i ja Maroko Teoloogia oikumeenilise instituudi Al Mowafaqa-ga. Üritus toob kokku teadlased, usujuhid ja inimesed, kes tegelevad kliimaalase hariduse ja selle propageerimisega kogu maailmas.

Konverentsi eesmärk on anda uusi teadmisi osalejate jagatud andmete ja kogemuste kaudu, mis innustaksid pühenduma inimesi, kes näevad usu ja veendumuse kriitilist rolli seoses ökoloogilise jätkusuutlikkuse ja kliimaga seotud küsimustes.

Teemasid, nagu ökoloogiline teoloogia, keskkonnaeetika, dialoog ja õpetamismeetodid, uuritakse peaesinejate esitluste, temaatiliste rühmatööde ja ekskursioonide kaudu Bergenis, mis on valitud parimaks Norra kliimauuringute linnaks.

Üleilmne luterlik osaduskond on aastakümneid osalenud kliimaõigluse ja looduse eest hoolitsemisega seotud teoloogilises mõttevahetuses ja propageerimistegevuses. See hõlmab LML-i noorte delegatsiooni aktiivset kaasamist iga-aastastel ÜRO kliimakonverentsidel ja osalemist kampaanias „Loomise hooaeg“.

Interdistsiplinaarsel konverentsil osalejaks registreerimise tähtaeg on 10. jaanuar 2020. Lisateavet, sealhulgas logistika- ja registreerimisinfot leiate veebisaidilt.

Soovitatud:

English