ISSN 2228-1975
Search

Sõna vägi (nr 126/ 9.5.2014)

sulg
Foto: Johann-Christian Põder

Sõna lendu lasta on lihtne. Sõnadest saavad tähendused, narratiivid, mis kujundavad meie elu ja olu. Sageli rohkem kui arvatagi oskame. Sõna väele on pühendatud ka tänane Kirik & Teoloogia number.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, lavastaja ja teatriõppejõud Katri Aaslav-Tepandi arutleb artiklis „Ravimine, sõna ja müüt“ teemadel: sõna vägi, sõna kui tervendaja, müütiline loomislugu kui maailma ja inimese korrastamise vahend, müüt kui tervendamislugu. „Inimese hinge, vaimu ja keha ravimist on toimetatud väekate sõnade abil, loitsides, palves, lauldes, tantsides, rituaalsete etenduste, rituaalsete käitumiste, toimingute, müütide abil. On püütud teadvuse seisundi muutuse-muutmise abil kontakti saada teispoolsusega, et seal saada teadmist, väge, jõudu. Inimese ravimisel on nii inimese psühhofüüsise kui ka maailma korrastamise tähendus, mis tähendab inimese viimist tema jumaliku loomise algseisundisse, see on algse, loomisjärgse olukorra taastamine, see on inimese korrelatsiooni viimine maailmaga, maailmaehituslike printsiipidega.“

Emeriitõpetaja Toomas Paul küsib oma arvamusloos inimese ja ühiskonna valikuvabaduse järele. Nii meie individuaalne kui ka kollektiivne mälu on lühikene ja mida kaugemale me ajaloos tagasi liigume, seda enam oleme oma hinnangutes sõltuvad etteantud tõlgendustest, mille oleme endale omaks teinud või omaks teha lasknud. Psühholoogilised uuringud näitavad, et suur osa inimestest on kohanejad ja kõige edukam viis inimese hoiakuid ja arvamusi kujundada, on kujundada ümber tema minapilt. “Kui minapilt on selline, nagu vaja, nõustub inimene loomulikul viisil terve hulga erinevate asjadega, mis on uue minapildiga kooskõlas.” Ühe näitena eestlaste ajalooteadvuse kujunemisest ja kujundamisest toob ta Liivimaa pühitsemise Neitsi Maarjale. 

Tänane jutlus on Tallinna praostkonna abipraost Arho Tuhkrult ja tuletab meile meelde, millise kadumatu pärandi on Jumal meile tallele pannud oma Poja läbi. Kuid „elamise argus, armastuse ja lunastuse kättesaamatus kustutavad lootust ja vahel on lõpmata raske näha kõige mõtet – oma hinge päästet.“ Küll aga tuleb Jumal ise meile meie nõrkustes appi, kui jääme temasse. „Nii nagu Jumal loob kõik sõna läbi, kanname endas Kristuse sõna läbi heade annete ja täiusliku annetuse vilja.“

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Katri Aaslav-Tepandi, Ravimine, müüt ja sõna.

Toomas Paul, Henrik ja Hvostov.

Arho Tuhkru, Kadumatu pärand (1Pt 1:3-9).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English