ISSN 2228-1975
Search

Aja jäljed (nr 132/ 20.6.2014)

portugal
Foto: Kerstin Kask

 

Aja jälgi ja mustreid ei ole kerge lugeda. Mõned tähistavad murranguid, mõned kaalumist ja arenguid, mõned on täis muret, valu ja traagikat – aga ka vaimu ja meelekindlust. Aja jälgi ja mustreid püüavad avada ka tänased autorid.

EELK emeriitõpetaja Toomas Paul kirjutab tänases Kirik & Teoloogias: „Ristiusk on mõne külje pealt osutunud ootamatult edukaks“. Ta vaatleb ühiskonda, moraali ja kristlust ning nende põimitud arengut, kus kristlus näib end olevat teinud üleliigseks ja Kristus osutunud kasutuks.

Tänane mõtisklus seob meid hiljuti möödunud juuniküüditamise mälestuspäevaga. Sirje Endre läheb tagasi aastasse 1941, kirjutades oma lähedaste saatusest, lähtudes seejuures mõttest, et „ainult vaimu (vaimne) meelelaad toob elu ja rahu“. „Olles kaotanud 20-aastaselt oma vanemad, suutis Gunnar teha üksi ja iseseisvalt kindla valiku. Kui pidada Eesti Leegioni minemist otsuseks lause „elu läheb edasi“ vaimus, siis küllap oli ta usk Eesti riigi tulevikku suur. Onu juurest „Miku talu õunapuude alt“ läks ränka sõjakeerisesse sattunud noor mees oma kodu ja kodumaa tulevikku tagasi võitma.“

Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan ja kirikuloo professor Riho Altnurme kirjutab Tartu Ülikooli struktuurireformist, mis puudutab ka usuteaduskonda. „Kõige selle juures tuleb rõhutada, et olgu lahendused millised tahes, teoloogide töö rahvusülikoolis ei katke.“ Ta rõhutab, et tähtsaim on akadeemiline töö – üliõpilaste õpetamine: „On aeg võtta vastu uusi tudengeid. Sel aastal on usuteaduskonnas 18 tasuta kohta uutele bakalaureuseõppuritele, 8 usuteaduse ja 12 religiooniuuringute magistrantidele, 3 doktorantidele.“ Kommenteerides ülikooli struktuurireforme tõdeb Altnurme, et need on valulised. „Mõelgem ka terve Eesti või EELK haldusreformile, mis pikalt päevakorras on olnud, aga kaugele pole jõutud. Võtmeküsimuseks saab meetod, kuidas neid ellu viiakse. Usuteadusliku uurimistöö eest vastutav struktuuriüksus jääb alles, usuteadust õpetatakse edasi.“

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Toomas Paul, Kasutu Kristus.

Riho Altnurme, Õppida tundma oma identiteeti – usuteadus Tartu Ülikoolis.

Sirje Endre, Gunnari raamatukapp.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English