ISSN 2228-1975
Search

Igas päevas on midagi kiiduväärt (nr 30/ 6.7.2012)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

Piibli pikima tervikteksti, Psalmi 119 salmis 89 öeldakse, et „igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas“. Vaat sellise taeva, praegu särava juulitaeva all, mõnel teisel korral talvise tähistaeva all, veedame oma päevad. Vaat nii valvab Jumala Sõna igavesti meie üle. Vaat nõnda võime leida uuesti kindluse, kui pikka aega maha vaadates oleme kaotanud orientiiri.

Kuidas ei tohiks segamini ajada maist ja lõplikku maailmaseletamist igavese tõe ja usuga, kuidas ei tohiks nimelt asetada end loodust väljapoole, Jumala asemele, kasvõi taevasse, sellest on kirjutanud 20. sajandi suurimaid teolooge Rudolf Bultmann. Kirik & Teoloogia eelmises numbris avaldasime toimetuskolleegiumi liikme Jaan Lahe kirjutatud Bultmanni teoloogia sissejuhatuse esimese osa. Nüüd on meil rõõm tuua teieni tänuväärselt mahuka artikli teine pool.

Kuidas ei tohiks kaotada 21. sajandil orientiiri teoloogiline haridus, sellest kirjutab Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull. Ta osales Norras Granavoldenis esinduslikul teoloogilise hariduse konsultatsioonil. Kull loetleb hulga väljakutseid, millega teoloogiline haridus, eriti oma klassikalisel kujul, ülikoolide kontekstis ja vormis, peab rinda pistma: hariduse finantseerimine, pluralism, sekulariseerumine, demograafilised muutused, religioossuse individualiseerumine, fundamentalistlikud tendentsid, Bologna protsess ja teoloogilise hariduse kvaliteet, Läänes väljakujunenud teoloogiate suhe uute kristlike kirikutega globaalselt, teoloogia ja religiooniuuringute suhted jne. Küllap tuleb selles nimekirjas nii mõndagi meie lugejale tuttav ette. Kirik & Teoloogia toimetusel on hea meel, et nii olulisi teemasid maailmas ja Euroopas elavalt käsitletakse ning et Eesti on selle protsessi osa.

Juhtkirja alguses tsiteeritud Psalmist 119 lähtub tänases jutluses-mõtiskluses EELK Köln-Bonni ja Hamburgi koguduse õpetaja Kristel Neitsov-Mauer. Ta küsib kriisiaja kiituslaulu, selle sõnumi ja lauldavuse järele. Kiituslaulu laulda tuleb ja sobib, ükskõik millises olukorras, sest „igas päevas on midagi kiiduväärt“, sest nii ei kaota me orientiiri elu tõeliste väärtuste suhtes.

 

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Sissejuhatus Rudolf Bultmanni teoloogiasse (2. osa).

Anne Kull, Teoloogilisest haridusest 21. sajandil.

Kristel Neitsov-Mauer, Kriisiaja kiituslaul (Ps 119:27).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English