ISSN 2228-1975
Search

Uurimus: Saksamaa kirikute liikmeskond võib väheneda poole võrra

Freiburgi ülikooli põlvkondadevaheliste lepingute uurimiskeskus (Forschungszentrum Generationenverträge (FZG)) avaldas koos Evangeelse Kirikuga Saksamaal (EKD) ja Saksa Piiskoppide Konverentsiga oma äsjase uurimuse tulemused, mis puudutab Saksamaa evangeelse ja katoliku kiriku liikmetearvu ning kirikumaksu laekumise projektsiooni aastani 2060. Vaatluse all olid 20 evangeelset maakirikut ja 27 katoliku kiriku piiskopkonda, kelle viimaste aastate ristimispraktika ning liikmete kirikust väljaastumise ja kirikuga liitumise käitumise põhjal prognoos on ka tehtud. Projektsioon aastani 2060 näitab, et evangeelne kirik kaotab tõenäoliselt ligi poole oma liikmeskonnast: liikmete arv väheneks praegusest 21,5 miljonist liikmest 10,5 miljonile liikmele. Suure sisserände tõttu kannatab katoliku kirik eeldatavasti vähem liikmete arvu vähenemise all kui evangeelne kirik.

Mõlema kiriku jaoks on selge, et nad tahavad võimalikult aegsasti eelseisvate arengutega tegelema hakata. „Kirikud tahavad neid uurimistulemusi kasutada, et olla pikemas perspektiivis muutusteks valmis. Muutused tulevad ja praeguses heas majanduslikus olukorras on mõistlik juba tuleviku küsimustega tegeleda,“ selgitasid EKD president piiskop dr Heinrich Bedford-Strohm ja Saksa Piiskoppide Konverentsi president kardinal Reinhard Marx.

2060. a projektsioon kirjeldab nende trendide mõju, mida ühiskonnauuringud on juba aastaid kinnitanud. Kirikuliikmete arvu vähenemise puhul on nii mõndagi, mida me ei saa muuta, aga on ka seda, mida saab,“ rõhutas piiskop Bedford-Strohm. „Kõikjal Saksamaal tegelevad kristlased praegu sellega, kuidas meie kiriku külgetõmbejõudu tulevikus jätkusuutlikult tugevdada. Ja see ei ole liikmete arvu küsimus. Need miljonid inimesed, kes on meie kogudustes ja diakooniasutustes vabatahtlikult ja mitte ühiskondlikust traditsioonist tegevad, kujutavad endast juba täna kiriku parimaid saadikuid tuleviku jaoks. Saksamaa oleks ilma suure hulga kristlasteta, kes panustavad oma usust lähtuvalt kogukondlikku ellu, palju vaesem,“ on Bedford-Strohm veendunud.

Kardinal Reinhard Marxi sõnul ajendas neid selle uurimisprojekti algatamisele vastutus, mida nad tunnevad kiriku eelarve keskpika ja pikaajalise planeerimise ees, aga ka vastutus kiriku hingehoidliku ja ühiskondliku tegevuse jätkumise osas järeltulevate põlvkondade jaoks. „See projektsioon ei anna veel alust paanikaks, vaid toob esile vajaduse tegevuse ümberkorraldamise järele, mis puudutab kirikuliikmete arvu ja nende vaimulikku teenimist. Kiriku jaoks on peamine kuulutada evangeeliumi, ka muutunud tingimustes. Minu jaoks on see uurimus ühtlasi üleskutse misjonile,“ kinnitab kardinal Marx.

Uurimisprojekti juht oli prof dr Bernd Raffelhüschen koostöös David Gutmanni ja Fabian Petersiga. Raffelhüscheni sõnul olid uurimistulemused ootuspärased, kuid avastuseks oli see, et ainult pool liikmete arvu vähenemisest on seletatav demograafiliste muutustega. Palju suurem mõju liikmete arvu kujunemisele on ristimispraktikal ning liikmete käitumisel seoses kirikust väljaastumise ja kirikuga liitumisega. Kirikute rahalised võimalused vähenevad aastaks 2060 samuti ligi poole võrra. Kirikumaksu maksjate vähenemine viib välja selleni, et kasvavaid kulusid nt personalikulude valdkonnas ei ole võimalik enam tuludest katta. „Meie analüüsist selgub, et kirikutel on järgneval kahekümnel aastal veel piisavalt ressursse, et oma tegevust ümber korraldada. Seda tuleb targalt ära kasutada,“ soovitab Bernd Raffelhüschen.

Allikas: Deutsche Bischofskonferenz

Loe lisaks saksa keeles: Kirche im Umbruch. Projektion 2060.

Soovitatud:

English