Uudised ja oikumeenia

Toimus religioonidevaheline dialoog kliimaõigluse ja majandusliku õigluse teemadel

Foto: National Council of Churches in Bangladesh

29 download thunderbird for free. jaanuarist 1. veebruarini 2019 toimus Dhakas Bangladeshis tööseminar teemal „Religioonidevahelised mõtisklused õiglastest üleminekutest: ühendades kliimaõigluse ja majandusliku õigluse“ google chromeen op laptop. Seminaril osales 30 erineva usutraditsiooni esindajat. Ürituse korraldas Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Maailmamisjoni Nõukogu, võõrustajaks oli Bangladeshi Kirikute Rahvusnõukogu craftmaster downloaden.

„Eesmärk oli arutada õiglase ülemineku eetiliste, moraalsete ja vaimsete aluste üle, samuti selle üle, milline on ja peaks olema usukogukondade osa muutuste jõustamisel,“ ütles Athena Peralta, KMN-i majandusliku ja ökoloogilise õigluse programmi juhataja herunterladen.

Dr Najma Mohamed Rahvusvahelisest Tööorganisatsioonist arutles õiglase ülemineku kontseptsiooni üle ning jagas juhiseid, kuidas peaks toimuma õiglane üleminek fossiilsetelt kütustelt ja kaevandamisest sõltuvast majandusest regeneratiivsele ja ümberjaotavale majandusele frontpage kostenlos herunterladen. Kliimamuutused nõuavad kiiret maailma majanduse ümberstruktureerimist, et kliimasoojenemine ei ületaks 1,5°C võrreldes industrialiseerimise-eelse ajaga download chip youtube videos. Kuid samal ajal „ei tohi me kedagi maha jätta ning me peame saavutama sotsiaalse õigluse töötajatele ja haavatavatele kogukondadele,“ rõhutas Mohamed herunterladen.

Kohtumine oli ajendatud Bangladeshi kontekstist. Kujundades õiglaseid üleminekuid „on äärmiselt oluline tunda ja kuulata töötajate, põllupidajate, naiste, põgenike ja teiste kliima muutustest mõjutatud kogukondade kogemusi,“ ütles Sudipta Singh, Maailmamisjoni Nõukogu misjoni sekretär dragon.

„Me õpime kogukondadelt endilt madala kuluga viise, kuidas leevendada kliimamuutusi, kuidas nendega kohaneda ja kuidas suurendada vastupidavust,“ sõnas õp Henrik Grape, KMN-i loodu hoolekande, kliimaõigluse ja jätkusuutlikkuse vanemnõunik windows 10 can still be downloaded for free. Tööseminari osana külastasid Grape ja teised osalised muuhulgas ka Kliimatehnoloogia parki (Climate Technology Park), mis asub Dhaka äärelinnas ja mille algatas Kristlik Arengukomisjon Bangladeshis Download gta 5 for free ps4.

„See kohtumine andis pinna religioonidevaheliseks dialoogiks vaimule, südamele ja käele, vastusena vajadusele õiglase ülemineku järele,“ ütles KMN-i religioonidevahelise dialoogi programmi juhataja õp dr Peniel Rakjumar budiste, kristlasi, hindusid, juute, moslemeid ja teiste uskude esindajaid ühendava kohtumise kohta.

 

Loe kohtumisel koostatud religioonide vahelist kommünikeed õiglase ülemineku kohta siit.

Loe siit ka KMN-i täitevkomitee avaldust COP 24 kohta ja õiglase ülemineku kohta jätkusuutlikule majandusele.

 

Allikas KMN

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English