ISSN 2228-1975
Search

Toimus religioonidevaheline dialoog kliimaõigluse ja majandusliku õigluse teemadel

Foto: National Council of Churches in Bangladesh

29. jaanuarist 1. veebruarini 2019 toimus Dhakas Bangladeshis tööseminar teemal „Religioonidevahelised mõtisklused õiglastest üleminekutest: ühendades kliimaõigluse ja majandusliku õigluse“. Seminaril osales 30 erineva usutraditsiooni esindajat. Ürituse korraldas Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Maailmamisjoni Nõukogu, võõrustajaks oli Bangladeshi Kirikute Rahvusnõukogu.

„Eesmärk oli arutada õiglase ülemineku eetiliste, moraalsete ja vaimsete aluste üle, samuti selle üle, milline on ja peaks olema usukogukondade osa muutuste jõustamisel,“ ütles Athena Peralta, KMN-i majandusliku ja ökoloogilise õigluse programmi juhataja.

Dr Najma Mohamed Rahvusvahelisest Tööorganisatsioonist arutles õiglase ülemineku kontseptsiooni üle ning jagas juhiseid, kuidas peaks toimuma õiglane üleminek fossiilsetelt kütustelt ja kaevandamisest sõltuvast majandusest regeneratiivsele ja ümberjaotavale majandusele. Kliimamuutused nõuavad kiiret maailma majanduse ümberstruktureerimist, et kliimasoojenemine ei ületaks 1,5°C võrreldes industrialiseerimise-eelse ajaga. Kuid samal ajal „ei tohi me kedagi maha jätta ning me peame saavutama sotsiaalse õigluse töötajatele ja haavatavatele kogukondadele,“ rõhutas Mohamed.

Kohtumine oli ajendatud Bangladeshi kontekstist. Kujundades õiglaseid üleminekuid „on äärmiselt oluline tunda ja kuulata töötajate, põllupidajate, naiste, põgenike ja teiste kliima muutustest mõjutatud kogukondade kogemusi,“ ütles Sudipta Singh, Maailmamisjoni Nõukogu misjoni sekretär.

„Me õpime kogukondadelt endilt madala kuluga viise, kuidas leevendada kliimamuutusi, kuidas nendega kohaneda ja kuidas suurendada vastupidavust,“ sõnas õp Henrik Grape, KMN-i loodu hoolekande, kliimaõigluse ja jätkusuutlikkuse vanemnõunik. Tööseminari osana külastasid Grape ja teised osalised muuhulgas ka Kliimatehnoloogia parki (Climate Technology Park), mis asub Dhaka äärelinnas ja mille algatas Kristlik Arengukomisjon Bangladeshis.

„See kohtumine andis pinna religioonidevaheliseks dialoogiks vaimule, südamele ja käele, vastusena vajadusele õiglase ülemineku järele,“ ütles KMN-i religioonidevahelise dialoogi programmi juhataja õp dr Peniel Rakjumar budiste, kristlasi, hindusid, juute, moslemeid ja teiste uskude esindajaid ühendava kohtumise kohta.

 

Loe kohtumisel koostatud religioonide vahelist kommünikeed õiglase ülemineku kohta siit.

Loe siit ka KMN-i täitevkomitee avaldust COP 24 kohta ja õiglase ülemineku kohta jätkusuutlikule majandusele.

 

Allikas KMN

Soovitatud:

English