ISSN 2228-1975
Search

Valimise vajalikkus (nr 162/ 16.1.2015)

uksed
Foto: Karin Kallas

 

Elu on igal sammul täis valikuid. Nendest õige kasuks otsustada on mõnikord lihtne, mõnikord keeruline ja mõnikord pea võimatu. Lihtsam on otsustada, kui me teame, mida me otsime, saavutada tahame ja mille eest võitleme. Isegi kui valikud ei muutu aja möödudes ning kogemuste lisandudes kergemaks, tekib julgus oma valikute läbi siseneda ka esialgu tundmatuna näivasse maailma. Valima aga peab, muidu ei saagi teada, mis ootab suletud uste taga.

Värske Kirik & Teoloogia numbergi räägib mõtteliselt valikutest ja kuidas nende tulemused on kujundanud tänast päeva.

Tänase arvamusloo on kirjutanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooniuuringute doktorant Indrek Peedu mõttelise jätkuna Kirik & Teoloogia 158. numbris ilmunud Wilfred Cantwell Smithi raamatu käsitlusele (Peatükk religiooniuuringute klassikast: Wilfred Cantwell Smith) ja tutvustab  Jason Ānanda Josephsoni raamatut The Invention of Religion in Japan. Tegu on põhjaliku uurimusega 16.–19. sajandi jaapanlaste Lääne ühiskonna ning kristluse mõistmisest ja annab ülevaate, millised erinevad arusaamad ja kontseptsioonid on sealt üle võetud. Josephson räägib religioonimõistest ja arengutest, mis on viinud selle universaalse kategooriana mõtestamiseni. Samuti lahkab Josephson probleemi, „miks on õigustatud Lääne üldkategooriate rakendamine, kui uuritavas ühiskonnas endas ei ole võimalik tuvastada selliseid piire praktikate, traditsioonide ja enesemääratluste vahel.“ Josephsoni raamat kõnetab üht tänapäeva religiooniuuringute peamist valupunkti, probleemi sellest, millisele kriteeriumile peaks vastama üldmõisted, mida religiooniuuringutes kasutatakse.“

Jutluste ja mõtiskluste rubriigis kutsub Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Kristiina Vaiksalu juurdlema varakristlike hereesiate üle, et katsuda tabada seda tuuma, mis on õpetuse kunagi ligitõmbavaks teinud.

Värskes numbris jõuab lõpule Alar Laatsi artiklite sari monofüsiitidest, mis seekord tutvustab lähemalt Armeenia kirikut, Kaukaasia albaanlaste kirikut ja toomakristlasi ning nende valikuid läbi kristluse ajaloo keeruka labürindi.

 

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Monofüsiidid, 3. osa (Armeenia, toomakristlased jt).

Indrek Peedu, Religiooni kui üldmõiste rakendatavuse problemaatika: Jason Ānanda Josephson.

Kristiina Vaiksalu, Milline varakristlik eksiõpetus sa oled?

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English