ISSN 2228-1975
Search

Jumala valik ja kutse – vastuvõtust pastoraalseminari

20.08.-03.09.2018 toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2018/2019. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida kirikuõpetajana Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. – Toim.

Et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar valmistab ordinatsiooniks ette nii tulevasi EELK diakoneid kui preestreid, on ilmselt paljudele siinsetele lugejatele juba varasemalt teada. Millised on pastoraalseminari sisseastumisega seotud tingimused, saab üle vaadata EELK Usuteaduse Instituudi kodulehelt. Kehtestatud nõuded ja eksamid on vajalikud eelkõige sisseastujale endale ning aitavad edaspidises teenimises paremini toime tulla.

On aga veel mõned teemad, millele võib dokumentide esitamise ajal mõelda.

 

Jumala valik ja kutse

Esmalt on oluline meeles pidada, et Jumal on see, kes meid oma teenistusse kutsub. Enne kui meie ütleme „jah”, ütleb Jumal „ma vajan sind.” „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.” (Jh 15:16) Teiseks on hea meeles hoida, et Jumal armastab meid, armastab maailma ja armastab oma kirikut. Mitte ei vihka meid, ei vihka maailma ega vihka kirikut. Sellist arusaama omades on edaspidises töös ja teenimises ilmnevate raskustega võimalik paremini toime tulla.

 

Ülesanne ja varustamine

Olles Jumala kutsutud, annab Ta ülesande olla kõikidele inimestele Kristuse ülestõusmise tunnistajaks. Ülesanne võib näida kergena vaid senikaua, kuni keegi hakkab seda praktikas rakendama, sest alles siis ilmnevad tõelised takistused. Reaalsus on, et „kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. (1Kr 1:21) Kutset järgides ning Kristuse ristisurma ja ülestõusmist kuulutades saavad vaimulikest otsekui Jumala narrid Kristuses. Jumala narriks olemine kätkeb endas aga paratamatut inimlikku haavatavust. Kuid see avab ka ukse tõelisteks suheteks, nii nendega, keda armastame kui ka nendega, kellega koosolemist parema meelega väldiksime. Inimlikust jõust on see aga võimatu, selleks on tarvis olla avatud Pühale Vaimule ning jätkata Jumala usaldamist ja uskumist isegi siis, kui see haiget teeb. Jumal ise on aga see, kes hoiab ja toetab ning kingib rohkesti rõõmu.

Niisiis toimub teenimine alati koos armulise Jumalaga. Sellise teenimise aluseks on isiklik, võib lausa öelda lähedane suhe ja läbikäimine Jeesuse Kristusega. Sellise usaldava suhte aluseks on aga palve. Jeesus ise annab selleks eeskuju. Siin toodud näited pärinevad Luuka evangeeliumist: 3:21; 5:16; 6:12; 9:18,28–29; 11:1; 22:32,41; 23:34,46.

Rõõmsat Kristuse kutse järgimist, „sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Mt 11:30)

 

Kirjutise jaoks on saadud inspiratsiooni Gordon Oliveri raamatust “Ministry without madness”, SPCK, Great Britain 2012.

 

Liina Sander (1969) on EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja assistent ja EELK liige.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English