ISSN 2228-1975
Search

Kiusatuse tunnused (Lk 4:1-11)

Tänan võimaluse eest olla täna hommikul teie koguduse keskel.

„Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!“ Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.“ Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.“ Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.“ Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.“ Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!“ Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.

Üks noormees näeb unenäo, et ta läheb taevasse ja näeb seal palju kelli. Nagu ikka sellistes lugudes, Peetrus seisab taeva väravas ja noormees küsib, et mis kellad need sellised on. Peetrus vastab, et igal inimesel on taevas oma kell. Iga kord kui ta pattu teeb, siis osuti liigub ühe sammu võrra edasi. Noormees küsib, et kus on minu kell? Peetrus vastab: „See on kontoris, Mooses kasutab seda ventilaatorina.“

Täna on minu teemaks kiusatuse tunnused.

UT kasutab kiusatuse puhul sõna peirasmos, mis tähendab testi, eksamit, testimise ajast läbi minekut. UT-s esineb seda sõna 21 korda. Tänase teksti põhjal võime näha, et kurat teeb Jeesusele oma pakkumised teatud kindla mustri järgi. Erineval kujul on ta teinud seda meile kõigile.

Halb päev.

Meie kõigi elus on halbu päevi. Halval päeval näib Jumal väike ja väeti ning eluraskus hingematvalt suur. Siis, kui Jeesus oli väsinud, näljane ja nõrk, tuleb kiusatus. Hingevaenlast ei olnud kuskil, kui Jeesus sai ristitud ja Püha Vaim laskus tema peale Jordani ääres, 40 päeva varem. Seal kõlas Isa hääl: „See on minu armas Poeg, kellest mul on heameel!“ (Mt 3:17). Kurat ootab, kuni asjad lähevad raskeks, kui Jumal tundub olevat kaugel ja näib, et ta isegi ei hooli sellest, mis meiega toimub.

Paulus ütleb: „Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima…“ (Ef 6:13). Meie kõigi elus on kurje päevi. Kurat ootab, kuni oleme kõige haavatavamad, kui on meie jaoks kõige valem aeg ning kui me oleme nõrgad ja kaitsetud. Siis ilmub ta pildile ja tahab hävitada meie minevikku, olevikku ja tulevikku. Kui Jeesus oleks võtnud selle pakkumise vastu, siis me ei oleks täna siin, ei oleks lunastust ja ei oleks Kristuse kirikut. Väga palju oli kaalul.

Kiusatus tuleb koos kahtlusega

Kiusatus tuleb koos kahtlusega selle üle, mis Jumal on öelnud, pakkudes meile väljapääsu. Kurat seab kahtluse alla Jumala Sõna. Alguses ta ütles: „Kas Jumal tõesti on öelnud?“ (1Ms 3:1). Jeesuse puhul ta ütleb: „Kui sa oled Jumala Poeg?“ Alles 40 päeva tagasi Jumal ütles Jordani ääres Jeesusele: „Sina oled minu armas Poeg…“ (Mk 1:11). Võime näha kuradi „muret“, et kui Jeesus tõesti on Jumala Poeg, siis see, mis temaga kõrbes toimub, on ebaõiglane.

Kurat andis Jeesusele nõu lahendada oma näljane, väsinud ja räbal olukord ise. Võime näha tema pakkumise taga alatoonina ideed: „Jumal ei lahenda sinu olukorda, kuid siin on pakkumine, mis annab sulle kõik, millest sa oled ilma jäänud  ̶  toidu, Jumala kaitse ja kogu maailma.“ Need olid asjad, mida Jeesusele tõotati. Põhimõtteliselt oli see, mis toimus Jeesusega kõrbes, karmis vastuolus Jeesuse pärioluga. Jumala Poeg ei peaks midagi sellist läbi elama. Pärast 40 päeva kõrbes oli Jeesus väliselt väga kaugel Jumala Pojaks olemisest. Kiusatuse ajastus oli täpne. See oli õige aeg Jeesuse Jumala Pojaks olemine kahtluse alla seada ja teha omapoolne pakkumine. Sama on meiega, kurat tahab meid saada oma mõju alla läbi selle, et panna meid kahtlema Jumalas, tema tõotustes, ustavuses ja armastuses. Kuid tuletame veelkord meelde, et kiusatus on nagu test või eksam.

Kiusatus on ahvatlev.

Kiusatus poleks kiusatus, kui see poleks ahvatlev. Kiusatus on inimkogemuses nähtus, mille kohta võime öelda: „Maitsev, aga üldse mitte tervislik, ahvatlev kuid mitte kasulik.“ Kurjaks võivad osutuda meie eneste soovid, mis on vastuolus Jumala tahtega.

„Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema.“ (1 Ms 3:6).

Kuradi üks tema peamisi viise meiega kohtuda on läbi kiusatuste, tehes meile pakkumisi, millest on raske keelduda. Kiusatuste juurde kuulub selle võluv ja ahvatlev alatoon. Kiusatus ei oleks kiusatus, kui selles ei oleks tõotust või lubadust. „Kui sa tahad kiiremini suusatada, siis mul on kontakt…“ Milline sportlane ei tahaks olla edukam? Kiusatus + võimalus = probleem.

Mida saame teha, et kiusatused meid ei võidaks?

Palveta. Jeesus jättis meile palve: „Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!“ (Mt 6:13).

Pole kahtlustki, et Jumal on tõotanud omi lapsi päästa kurja eest. Kuid mitte ainult, tema on lubanud omi lapsi päästa ka kurja sees. Veel enam, ta päästab meid ka siis, kui oleme kurjale alla jäänud. Jeesus, kes ei allunud kuradi pakkumistele, sai Päästjaks meile meie kiusatustele allajäämistest – pattudest. Seega näitab Jeesus, et temaga koos on meil potentsiaal mitte jääda alla kiusatuse pakkumistele.

Mida saame meie teha lisaks sellele, et palume Jumala hoidmist kurjuse vastu?

Anna ennast täielikult üle Jumalale. „Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta

põgeneb teie juurest.“ (Jk 4:7).

Me oleme harjunud, et patt on mingi tegu, vihkamine, valetamine, abielurikkumine jne. Kuid algpatt, mis põhjustab kõik muu on mittealistumine Jumalale. Kui sa pole alistatud Jumalale, siis sul pole jõudu seista vastu kiusatustele.

Hea uudis on see, et kuri ei ole nii tugev ja suur, kui ta püüab ennast näidata. Pole kahtlustki, et Jumala jaoks ei seisne selles maailmas tegutsev kuri ja selle ulatus Jumala ja kurjuse võrdses jõuvahekorras. Nii nagu päike on suurem sääsest, nii palju ja rohkem veel on Jumal suurem ja võimsam kui ükskõik mis kuri.

Kuid samamoodi peame endale teadvustama, et meie inimlik jõud võidelda kurjaga on armetu võrreldes Jumalaga. Kuid kui Jumal on meie poolt, kes siis saab olla meie vastu?

„Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast.“ (Rm 8:3).

Aamen.


Jutlus on peetud EELK Tartu Ülikooli Jaani koguduses paastuaja I pühapäeval 10. märtsil 2019. a.


Ago Lilleorg (1969) on Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea koguduse vanempastor. 

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English